Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

 

 

 

2001 04 04

 

 

Komitetas 2001 04 04 posėdyje svarstė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-468. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio viceministras A.Butkus, Žemėtvarkos ir teisės departamento direktorė J.Petraškienė, Žemės ūkio ministro patarėjas P.Aleknavičius. Įstatymo projektu, vykdant Vyriausybės 2000-2004 metų programos nuostatas, nustatoma galutinė pareiškimų nuosavybei atstatyti padavimo data – 2001 12 31. Komitetas bendru sutarimu nusprendė pritarti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-468 ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui apsvarstyti, ar nereikėtų paprašyti Vyriausybės išnagrinėti Žemės ūkio ministerijos pateiktas pastabas dėl pataisų, būtinų sėkmingam nuosavybės teisių į žemę atkūrimui..

Taip pat komitetas svarstė Baudžiamojo kodekso papildymo 2502 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-342. Įstatymo projektas numato baudžiamąją atsakomybę už gyvūnų auginimo, laikymo ir gabenimo taisyklių pažeidimus, padarytus asmenų du ir daugiau kartų baustų administracine nuobauda, taip pat baudžiamąją atsakomybę už taisyklių pažeidimus, jeigu jie sukėlė nukentėjusiajam sunkias pasekmes, t.y. tokias, kaip kūno apysunkį ar sunkų sužalojimą. Komitetas nusprendė nepritarti įstatymo projekto 2502 straipsnio 1 daliai, kuri įteisina baudžiamąją atsakomybę už pažeidimus, padarytus asmenų, jau baustų administracine nuobauda, nes, komiteto nuomone, tokiems pažeidimams įvertinti pakanka administracinės teisenos, o įstatymo projekto 2502 straipsnio 2 dalį pasiūlė papildyti nuostata, numatančiią atsakomybę ir už tuos atvejus, kai padaromas žmogaus mirtį sukėlęs sužalojimas.

Komitetas svarstė klausimą dėl Seimo kontrolierių darbo tobulinimo. Komiteto nuomone, reikėtų surengti platesnę diskusiją-konferenciją dėl Seimo kontrolierių statuso ir priimtų sprendimų veiksmingumo sustiprinimo ginant žmogaus teises.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas