Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. balandžio 4 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1-3.SVARSTYTA:

LR kelių transporto kodekso ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-449.

LR laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo IV skyriaus pavadinimo ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-452.

LR vidaus vandenų transporto kodekso šeštojo skirsnio pavadinimo ir 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-457.

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti pateiktiems įstatymų projektams ("už" balsavo 9 komiteto nariai).
    2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

4. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Razmos pasiūlymas LR akcinių bendrovių įstatymo 10, 20, 37, 37(1), 43 ir 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-349 .

NUSPRĘSTA:

  1. Iš esmės pritarti Seimo nario J.Razmos pasiūlymui LR akcinių bendrovių įstatymo 10, 20, 37, 37(1), 43 ir 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-349.

5.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos sutarties dėl reguliaraus oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projektas IXP-258.

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 11 komiteto narių).
    2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Palionis.

6.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 09) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 09) darbotvarkę (bendru sutarimu).

Taip pat vyko LR specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-480 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 04.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas