Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 04 04 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 m. balandžio 4 dienos posėdyje išklausė Užsienio reikalų ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos specialistų informaciją apie Lietuvos prisiimtus įsipareigojimus žemės ūkio srityje, pasirašant sutartį su Pasauline prekybos organizacija bei apie galimas teigiamas ir neigiamas pasekmes žemės ūkiui šią sutartį ratifikavus Seime. Galutinį sprendimą dėl sutarties ratifikavimo nutarta priimti sekančiame Komiteto posėdyje.

Vykdant parlamentinę kontrolę, apsvarstytas klausimas dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo. Išklausyta Žemės ūkio ministerijos ir Ūkio ministerijos specialistų informacija apie nuveiktą darbą, įgyvendinant šį įstatymą, išklausyta ūkininkų bei pramonės įmonių atstovų, norinčių užsiimti biodegalų gamyba, nuomonė. Nuspręsta pavesti Komiteto nariams G. Kniukštai ir V. Rinkevičiui apibendrinti Žemės ūkio ir Ūkio ministerijų pateiktą informaciją, pasisakymuose pareikštas pastabas bei pasiūlymus ir parengti sprendimo projektą sekančiam Komiteto posėdžiui.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas