Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 04 04 dienos posėdį

1. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projekto pataisą, kurioje būtų numatoma iš azartinių lošimų gautų mokesčių 80 procentų lėšų skirti papildomai mokyklų, aukštųjų mokyklų ir bibliotekų kompiuterizavimui.

2. Komitetas priėmė nutarimą kreiptis į Vyriausybę ir siūlyti sudaryti darbo grupę bibliotekų problemoms išnagrinėti, parengti su bibliotekų veikla susijusių įstatymų pataisas, bibliotekų tinklo optimizavimo bei renovacijos programas ir kt. Į tokią darbo grupę Komitetas siūlo įtraukti Komiteto narius Dalią Teišerskytę ir Joną Korenką, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos direktorių Vladą Bulavą, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorę Birutę Butkevičienę ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentą Kauno miesto viešosios bibliotekos direktorių Zenoną Vaškevičių.

3. Komiteto nariai išnagrinėjo naują Žurnalistų etikos inspektoriaus reglamento variantą, pataisytą atsižvelgiant į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Seimo Teisės departamento, Europos komiteto pastabas. Nutarta teikti Seimui svarstyti Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus reglamento patvirtinimo” projektą su pridedamu pataisytu reglamentu.

4. Komitetas pritarė sprendimo projektui dėl tautinių mažumų švietimo problemų. Šiuo sprendimu Komitetas pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos nuostatai, kad įvedus privalomą gimtosios kalbos abitūros egzaminą tautinių mažumų mokyklose būtų sudaromos nelygios sąlygos visiems Lietuvos abiturientams, todėl šį klausimą turi spręsti tautinių mažumų mokyklų bendruomenės, ypač atsižvelgdamos į pačių abiturientų galimybes ir reikmes.

5. Buvo aptartas Finansų ministerijos inicijuotas Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo numatyta panaikinti straipsnio nuostatą, kad žyminis mokestis už leidimų išvežti (išsiųsti) kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimą būtų mokamas į Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos fondą. Posėdyje dalyvavę Valstybinės paminklosaugos komisijos ir Kultūros ministerijos atstovai pareiškė, kad su šiuo projektu nebuvo supažindinta Kultūros ministerija, su ja nebuvo derinta. Nutarta prašyti Seimo valdybą atidėti šio projekto svarstymą, kol bus gautos oficialios Kultūros ministerijos ir Valstybinės paminklosaugos komisijos išvados.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 04.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas