Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 26 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Geodezijos ir kartografijos įstatymo projekto P-2996 svarstymas. Dalyvavo komiteto nariai ir kviestieji asmenys: Valentinas Baltrūnas, Geologijos instituto direktorius, Ričardas Baubinas, Geografijos instituto direktorius, Zenonas Gulbinas, Geografijos instituto direktoriaus pavaduotojas, Zenonas Kumetaitis, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktorius, Danutė Mardosienė, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos Kartografijos skyriaus viršininkė, Romas Pakalnis, Botanikos instituto direktorius, Albinas Pilipaitis, Vilniaus universiteto Kartografijos centro direktorius. Po diskusijų nuspręsta tęsti svarstymą kitame posėdyje.

Komitete vyko Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IX–413 pasirengimas svarstymui. Dalyvavo komiteto nariai ir kviestieji asmenys: Algimantas Bučius, Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktoriaus pavaduotojas, Zenonas Mackevičius, Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius. Po diskusijų nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti J.Juozaitienę ir A.Macaitį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-413 laukia iki 2001 m. kovo 30 d.; prašyti Seimo Ekonomikos, Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetų, Valstybinės paminklosaugos komisijos, Architektų sąjungos, Lietuvos žaliųjų judėjimo ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-413 iki 2001 m. balandžio 9 d.; surengti Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto klausymus 2001 m. balandžio 11 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. balandžio 20 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto svarstymo data Komitete 2001 m. balandžio 23 d.

Vyko Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-418 pasirengimas svarstymui. Po diskusijų nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti J.Juozaitienę ir A.Macaitį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-418 laukia iki 2001 m. kovo 30 d.; prašyti Ekologijos instituto, Lietuvos žaliųjų judėjimo ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-418 iki 2001 m. balandžio 9 d.; surengti Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-418 klausymus 2001 m. balandžio 11 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. balandžio 20 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo IXP-418 svarstymo data Komitete 2001 m. balandžio 23 d.

Taip pat vyko Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IX-417 bei Aplinkos apsaugos įstatymo 6, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IX-41 pasirengimas svarstymui. Nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti J.Juozaitienę ir A.Macaitį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-417 laukia iki 2001 m. kovo 30 d.; prašyti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, Valstybinės paminklosaugos komisijos, Lietuvos žaliųjų judėjimo ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-417 iki 2001 m. balandžio 9 d.; surengti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-417 klausymus 2001 m. balandžio 11 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. balandžio 20 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-417 svarstymo data Komitete 2001 m. balandžio 23 d.

Vyko Migruojančių laukinių gyvūnų išsaugojimo konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto IX-427 pasirengimas svarstymui. Dalyvavo Remigijus Barauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo skyriaus vyr. gyvūnų gerovės veterinarijos gydytojas, Selemonas Paltanavičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus viršininkas. Po diskusijų nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti V.Baravyką ir J.Raistenskį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų ir pastabų Migruojančių laukinių gyvūnų išsaugojimo konvencijos ratifikavimo įstatymo projektui IXP-427 laukia iki 2001 m. balandžio 9 d.; prašyti Seimo užsienio reikalų komiteto, Ekologijos instituto, Geografijos instituto, Ornitologų draugijos, Lietuvos žaliųjų judėjimo ir kitų suinteresuotų organizacijų pateikti išvadas dėl Migruojančių laukinių gyvūnų išsaugojimo konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-427 iki 2001 m. balandžio 9 d.; klausymų dėl Migruojančių laukinių gyvūnų išsaugojimo konvencijos ratifikavimo įstatymo projekto IXP-427 nerengti; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2001 m. balandžio 20 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Migruojančių laukinių gyvūnų išsaugojimo konvencijos ratifikavimo įstatymo IXP-427 svarstymo data Komitete 2001 m. balandžio 23 d.

Po diskusijų pritarta Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu įstatymo projektui IX-3343.

Evaldas Vėbra, Aplinkos ministerijos Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus viršininkas, informavo apie Valstybinės subalansuotosios plėtros komisijos, sudarytos LRV 2000 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 888, veiklos planus.
Naujausi pakeitimai - 2001 04 04.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas