Lietuvos Respublikos Seimas

II (pavasario) sesijos DARBO PLANAS (2001 03 10 - 06 31)

Patvirtinta:
KRK posėdyje 2001 03 28
Protokolas Nr. 15(29)


I. Numatomi svarstyti įstatymų projektai
(Komiteto posėdžiai ir klausymai)

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Pranešėjas

Rengė

Svarstymo mėnuo

1.

 

Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymas

J. Kraujelis

Vyriausybė

Balandis-
gegužė

2.

IXP-468

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

P. Gražulis

LRV

Gegužės

3.

 

Augalų veislių apsaugos įstatymo projektas

M. Pronckus

LRV

Birželis

4.

 

Veislinės sėklininkystės įstatymas

M. Pronckus

LRV

Birželis

5.

 

Žemės reformos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

P. Gražulis

LRV

Gegužės

6.

IXP-462

Žemės ūkio bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymas

J. Kraujelis

KRK

Balandis

7.

IXP-463

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas.

J. Kraujelis

J. Kraujelis

Balandis

8.

IXP-444

Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymas

M. Pronckus

LRV

Balandis

9.

 

Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

J. Čiulevičius

KRK

Birželis

10.

IXP-492

Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

P. Gražulis

KRK

Balandis-
gegužė

11.

IXP-511

Mokėjimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymas

P. Gražulis

KRK

Balandis-
gegužė

12.

IXP-177

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymas.

P. Gražulis

KRK

Balandis-
gegužė

II. Kiti komiteto posėdžiuose numatomi svarstyti klausimai

Eil.
Nr.

Klausimo pavadinimas

Svarstymo mėnuo

Atsakingas
Komiteto narys

1.

Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo.

Balandis

G.Kniukšta

2.

Dėl mokslo ir mokymo įstaigų bei Konsultavimo tarnybos vaidmens įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją.

Gegužė

J. Čiulevičius
V. Velikonis

3.

Dėl maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos (išvažiuojamasis posėdis).

Gegužė

J.Kraujelis

4.

Dėl kooperacijos plėtros žemės ūkyje.

Gegužė

V. Žalnerauskas

5.

Dėl mėsos pramonės modernizavimo.

Balandis

A. Ramanauskas

6.

Dėl žemės ūkio produkcijos eksporto plėtojimo ir vidaus rinkos apsaugos įstojus į PPO.

Balandis

M. Pronckus

7.

Dėl ekologinio žemės ūkio plėtros.

Birželis

G. Mikolaitis

8.

Žemės ūkio savivaldos organizacijų finansavimo tobulinimas.

Gegužė

J. Čiulevičius

9.

Dėl linininkystės finansavimo 2001 m. ir vystymo perspektyvos iki 2006 m.

Balandis

Z.Mačernius

10.

Dėl žemės ūkio savivaldos vaidmens didinimo.

Birželis

J.Kraujelis

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas