Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas ir Jungtinių Tautų plėtros programos atstovė Lietuvoje Cihan Sultanoglu pasirašė projektą, skirtą paremti žmogaus teisių veiksmų plano rengimą Lietuvoje

Pranešimas VIR 2001 m. balandžio 2 d.

„Simboliška, kad šį projektą pasirašome šių metų pavasarį, kai sukanka 10 metų nuo Lietuvos parlamento sprendimo prisijungti prie svarbiausių Jungtinių Tautų dokumentų žmogaus teisių srityje – Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Tarptautinių ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių bei Tarptautinių pilietinių ir politinių teisių paktų. Džiaugiuosi, kad per 10 metų Lietuva sudarė teisines ir institucines prielaidas šiems dokumentams Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinti,“- po pasirašymo pažymėjo A.Paulauskas.

Pirmuoju projekto etapu bus nustatytos sritys, kuriose labiausiai pažeidžiamos žmogaus teisės. Antruoju etapu bus parengtas veiksmų, skirtų užkirsti kelią pažeidimams, planas, kuris bus teikiamas tvirtinti Seimui.

Lietuvoje įkurta nemažai institucijų, saugančių šalies gyventojus nuo biurokratizmo, ginančių vaikų ir tautinių mažumų teises, moterų ir vyrų lygias galimybes. „Lietuva šiandien turi rūpintis ne tiek naujų aktų ir institucijų, skirtų žmogaus teisėms ginti kūrimu, kiek užtikrinimu, kad būtų paisoma jau galiojančių teisės aktų,“- sakė parlamento vadovas.

Jungtinių Tautų plėtros programos atstovė Lietuvoje Cihan Sultanoglu padėkojo A.Paulauskui už paramą projektui, užtikrino JT techninę pagalbą jį plėtojant ir linkėjo Lietuvai tapti pavyzdžiu, kaip gali būti ginamos Baltijos regiono šalyse žmogaus teisės.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 04 02.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas