Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 03 28)

2001 m. kovo 28 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Komitete buvo svarstoma Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto veiklos I (rudens) ir neeilinių sesijų metu ataskaita.

2000 m. Seimo I (rudens) sesijos (2000 10 19 – 2000 12 23) ir neeilinių sesijų (2001 01 12 - 2001 01 26; 2001 02 20 - 2001 03 02) metu komitetas surengė 22 komiteto posėdžius, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Seimo komitetų, Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų atstovai.

Ataskaitiniu laikotarpiu komitetas apsvarstė 62 klausimus, iš jų 30 įstatymų projektų, 2 Seimo nutarimo projektus bei 30 kitų klausimų.

Komitetas, Seimo pavedimu kaip pagrindinis, svarstė 20 teisės aktų projektų, o kaip papildomas - 12 projektų. Didžiausią jų dalį sudarė Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų svarstymas. Iš komitete apsvarstytų teisės aktų, kuriems nagrinėti komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, ataskaitiniu laikotarpiu Seime priimta 13 įstatymų, iš jų 10 socialinės politikos srityje ir 3 darbo politikos srityje.

Reformuojant socialinio draudimo sistemą, priimtas atskiras įstatymas, reglamentuojantis vieną iš socialinio draudimo rūšių - ligos ir motinystės socialinį draudimą, - Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas, kuriuo nustatyta, jog skiriant ligos ir motinystės pašalpas, reikalaujama draudimo stažo bei už tą laikotarpį sumokėtų socialinio draudimo įmokų.

Įgyvendinant priemones Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui subalansuoti ir siekiant užtikrinti, kad valstybinės socialinio draudimo pensijos būtų išmokėtos nustatyto dydžio ir laiku, priimtas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 18, 55 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas.

Pertvarkant valstybinių pensijų sistemą, priimti Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuose įtvirtintos nuostatos apriboti arba visai nemokėti atitinkamos valstybinės pensijos asmenims, po valstybinės pensijos paskyrimo turintiems draudžiamųjų pajamų.

Siekiant įtvirtinti lygias moterų ir vyrų teises, priimtas Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 1, 2, 3, 4, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriame įtvirtinta nuostata mokėti pašalpas už vaikus ne tik motinai, bet ir tėvui.

Siekiant suderinti įstatymų nuostatas su Europos Sąjungos teise, priimtas Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo pakeitimo įstatymas.

Ataskaitiniu laikotarpiu komitetas surengė išvažiuojamuosius posėdžius į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą bei Lietuvos invalidų reikalų tarybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 03 30.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas