Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 03 21)

2001 m. kovo 21 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis. Komitete buvo svarstomi:

1. Seimo nario G.Steponavičiaus pasiūlymai Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 24(1), 30, 33, 34, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-80(4SP). Seimo narys siūlė atsisakyti įpareigojimo išduoti darbuotojui jį identifikuojantį dokumentą (darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde bei asmens kodu). Buvo nutarta nepritarti Seimo nario G.Steponavičiaus pasiūlymams.

2. Seimo Teisės departamento pastabos ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 24(1), 30, 33, 34, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-80(4) ir Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 8, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-83(4). Buvo nutarta pritarti daliai Seimo Teisės departamento pastabų įstatymų projektams Nr.IXP-80(4) ir IXP-83(4).

3. Komitetas pritarė komiteto darbo grupės išnagrinėtam ir parengtam atsakymo projektui į Lietuvos profesinių sąjungų centro suvažiavimo 2001 m. vasario 21 d. rezoliuciją ”Dėl valdžios politikos darbo santykių reguliavimo srityje ir darbuotojų padėties”.

4. Komitetas buvo išvykęs į išvažiuojamąjį posėdį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kur buvo aptartos dvi Lietuvos Respublikos integracijos į Europos Sąjungą derybinės pozicijos: "Socialinė politika ir užimtumas" ir "Laisvas asmenų judėjimas". Komitetas taip pat susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministre V.Blinkevičiūte ir aptarė aktualiausias socialinės apsaugos ir darbo problemas.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 03 30.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas