Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. kovo 28 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

LR valstybės skolos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-495.

NUSPRĘSTA:

I. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

II. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Ekonomikos komiteto pasiūlymus, pataisas ir pastabas:

  1. 1 straipsnio 3 dalis. Nekeisti 2 straipsnio 12 dalies ir neišbraukti žodžių "naudojimo ir".
  2. 2 straipsnis.
  3. - Papildyti 3 straipsnio 3 dalį: "Valdant valstybės skolą, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atstovauja Finansų ministerija, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu ir jos nustatyta tvarka:"

   - Papildyti 3 dalies 4 punktą: "4) iš skolintų lėšų finansuoja valstybės programas ir vykdo jų finansinę priežiūrą";

   - Papildyti 4 dalį nustatant Finansų ministerijos atsakomybę už jai pavestų funkcijų netinkamą vykdymą.

   Pakeisti 5 dalies 3 punktą: "3) grupuoja paskolas…… ir Finansų ministerijos Vyriausybės patvirtintas iš vidaus ir užsienio paskolų lėšų suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grupavimo taisykles."

  4. 6 straipsnio 1 dalis. 7 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius "kreditoriaus pageidavimu".
  5. 8 straipsnis. Papildyti 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą: "1) Finansų ministerijai - auditoriaus išvadą ir kitus, Vyriausybės nustatytus dokumentus, prieš gaudami paskolą;"
  6. 9 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalyje po žodžių " proceso kodekso" įrašyti žodžius " ir (ar) Įmonių bankroto įstatymo".
  7. - Papildyti 10 straipsnio 5 dalį sakiniu: "Skolininkui laiku negrąžinus dalies paskolos, Finansų ministerijos arba Turto banko sprendimu, skolininko pradelsta skola gali būti laikoma visa išduota ir negrąžinta paskola".

  8. 10 straipsnis.

- 101 straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžio "sutartis" įrašyti žodžius "ar Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka yra baigtas restruktūrizavimo procesas".

- Išbraukti 5 dalies žodžius "arba jos įgaliota institucija".

III. Komiteto paskirtas pranešėjas: E.Maldeikis.

 

2.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 02) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 04 02) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 29.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas