Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 03 28

 

 

 

 

Komitetas, vykdydamas Seimo protokolinį sprendimą, 2001 03 28 posėdyje nagrinėjo klausimą dėl Seimo nario J.Oleko Seime perskaitytos Lietuvos profesinių sąjungų centro suvažiavimo Rezoliucijos dėl valdžios politikos darbo santykių reguliavimo srityje ir darbuotojų padėties. Posėdyje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo viceministras R.Kairelis, Ūkio viceministras G.Rainys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas M.Aleliūnas. Komitetas, pritardamas darbo santykius liberalizuojančioms iniciatyvoms, siūlo kuo greičiau ratifikuoti Europos socialinę chartiją ir suderinti nacionalinių teisės aktų normas su Chartijos nuostatomis. Taip pat Komitetas mano, kad valstybė turėtų skatinti bendras darbuotojų ir darbdavių derybas siekiant, kad svarbiausi klausimai būtų išspręsti derybų keliu.

Dalyvaujant Užsienio reikalų viceministrui O.Jusiui, Tarptautinių organizacijų skyriaus viršininkei D.Kraulytei ir Teisės departamento vadovei S.Jakštonytei, Komitetas išklausė viceministro O.Jusio informaciją apie š. m. kovo 22 d. Ženevoje vykusią Žmogaus teisių komisijos sesiją. Komiteto nuomone, valstybės institucijos turėtų koordinuoti savo veiksmus, keistis informacija ir bendradarbiaudamos parengti bendrą valstybės poziciją žmogaus teisių klausimais.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas