Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 03 28 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 m. kovo 28 dienos posėdyje apsvarstė klausimą dėl Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-444 svarstymo parengiamųjų darbų. Nuspręsta šio įstatymo išvadų rengėjais paskirti Komiteto narius G. Kniukštą ir M. Pronckų, klausymus organizuoti 2001 04 02, išvadų projektą Komiteto posėdyje svarstyti 2001 04 04.

Posėdyje apsvarstyta Žemdirbių suvažiavimo rezoliucija. Nuspręsta inicijuoti rezoliucijoje paminėtų žemdirbiams aktualiausių įstatymų projektų svarstymą Seimo II (pavasario) sesijoje bei pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei paspartinti žemės ūkį ir kaimo plėtrą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų rengimą ir teikimą Seimui svarstyti bei užtikrinti tinkamą jau priimtų teisės aktų įgyvendinimą ir kitų žemdirbių suvažiavimo rezoliucijoje išvardintų problemų sprendimą, o apie priimtus sprendimus šiuo klausimu informuoti Komitetą iki 2001 m. balandžio 15 dienos.

Be to, posėdyje pritarta Kaimo reikalų komiteto II (pavasario) sesijos darbo planui.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas