Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos parlamento delegacija Lenkijos Seime aptarė nacionalinių įstatymų harmonizavimo su Europos teise patyrimą

Pranešimas VIR

2001 03 16

 

Varšuvoje su oficialiu vizitu viešinti Lietuvos parlamento delegacija Lenkijos Seime aptarė nacionalinių įstatymų harmonizavimo su Europos teise patyrimą. Lietuvos Seimo skirtingų frakcijų narius, esančius delegacijos sudėtyje - Romą Dovydėnienę (Socialdemokratinės koalicijos frakcija), Vaclovą Stankevič (Naujosios sąjungos frakcija), Alfonsą Macaitį (Socialdemokratinės koalicijos frakcija), Valdemarą Tomaševskį (Jungtinė Centro sąjungos, Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija) domino, kaip lenkų parlamentarams pavyko išlaikyti konsensusą tarp frakcijų dėl įstatymų, susijusių su nuosavybės klausimais.

(Lietuvoje, kaip žinoma, iškilo diskusijų dėl 47 Konstitucijos straipsnio derybų dėl stojimo į ES kontekste).

R.Dovydėnienė atkreipia dėmesį, kad Lenkijos Seimui pavyko gerokai paspartinti įstatymų harmonizavimą: per 2000 metus Seimas priėmė 84 įstatymus - suderintus su Europos teise, o iki birželio Lenkijos Seimo Europos teisės komisija jau bus išnagrinėjusi 100 teisės aktų. Europos komiteto pirmininko pavaduotoją sudomino, kad parlamente yra sukurtos atskiros nedidelės komisijos, kurios nagrinėja ne tik įstatymo visumą, bet konkrečias pataisas; parlamento nariai suburti į nedideles darbo grupes gali greičiau sutarti, kadangi neturi galimybių reikšti tik politinių nuomonių, o taikomas politinis kalendorius įpareigoja dirbti dalykiškai.

Per šiandieninį susitikimą su Lenkijos Seimo Europos teisės komisijos pirmininku Bronislavu Geremeku buvo akcentuota, kad teisės aktų harmonizavimas iš tikrųjų yra nacionalinis interesas, ir nepopuliarių sprendimų netiktų "slėpti" po ES reikalavimais. B.Geremekas atkreipė dėmesį, kad pagal gyventojų apklausą Lenkijoje padaugėjo abejojančiųjų stojimo į ES nauda. Labiausiai būsimos narystės baiminasi Lenkijos ūkininkai; manoma, kad Lenkija, įstojusi į ES, gali tikėtis 5 - 6 milijardų eurų paramos, iš kurių pusė būtų skirta žemės ūkiui.

Lenkijos Seimo Europos teisės komisijos pirmininkas informavo Lietuvos parlamentarus, kad visose didžiosiose Lenkijos parlamento frakcijose yra euroskeptikų, daugiausia jų - tarp Lenkijos liaudininkų sąjungos politikų. Pasak B.Geremeko, visuomenė buvo ir yra palankesnė NATO narystei, juolab dabar, kai Lenkija yra NATO narė, negu ES, kuriai priklausomybės pasekmės sunkiau įsivaizduojamos ir sudėtingiau paaiškinamos. Lenkijos visuomenei politikai yra pažadėję surengti referendumą dėl narystės ES.

Lietuvos parlamento atstovai priminė ir užsienyje anksčiau žinomą vienintelį buvusios ankstesnės Lietuvos Seimo kadencijos atvejį, kai vienas parlamentaras skelbėsi esąs euroskeptiku; dabar apskritai nėra jokių skeptiškai nusiteikusių politikų dėl integracijos į Vakarų Europos saugumo ir ekonomikos struktūras.

Ir Lenkijos parlamento frakcijų atstovai, ir Senato Maršalė paprašė perduoti Lietuvos piliečiams lenkams, kad jų pabrėžtina parama savo tėvynės - Lietuvos strateginiams užsienio politikos tikslams visada yra ir bus svarbi.

Susitikimo metu pabrėžta, kad visuomenė turi kuo daugiau žinoti apie narystės ES privalumus ir galimas pasekmes.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 28.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas