Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 28 d. BFK posėdis

 

 

 

  1. Apsvarstytas Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-347.
  2. Pritarta išvadų rengėjų pasiūlymui įstatymo projektą atmesti, kadangi :

   1. Pagal Užsienio reikalų ministerijos duomenis matyti, kad konsulinis mokestis už vizas nėra pagrindinė priežastis lemianti besigydančių ir poilsiautojų rato sumažėjimą, todėl jo panaikinimas iš esmės neturės įtakos kurortų atgaivinimui. Reikėtų pažymėti, kad viena diena buvimo Lietuvos sanatorijose be kelionės išlaidų kainuoja apie 15 USD, todėl įvertinus 2-3 savaičių gydymą, vizos kainos dalis bendrose išlaidose sudaro tik 3- 5 procentus.

   2. LR Vyriausybė 2000m. gruodžio 22d. savo nutarimu jau sumažino LR paprastosios vizos kainą nuo 20 USD iki 10 USD.

   3. Reikėtų įvertinti ir tai, kad LR vizos savikaina yra apie 1.5 USD plius kitos pridėtinės išlaidos ( vizos įforminimo, kontrolės ir t. t.)

   4. Be to, projekto nuostatos apsunkintų Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Europos Sąjungai derybinėje pozicijoje su ES “Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse” bei neatitiktų ES vizų acquis , kurio sudėtinė dalis išduodamų vizų kainos ( Bendros konsulinės instrukcijos 12 priedas)

   Be to, pritariame Užsienio reikalų komiteto siūlymui, pasiūlyti Užsienio reikalų ministerijai parengti konkrečius siūlymus dėl vizų išdavimo procedūros supaprastinimo.

   Balsavime dalyvavo 11 komiteto narių.

   Už balsavo 9 komiteto nariai;

   Prieštaraujančių nebuvo.

   Susilaikė 2 komiteto nariai.

  3. Apsvarstyti Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-464 ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-465. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta Vyriausybės pateiktiems įstatymų projektams.
  4. Apsvarstytas Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-401. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
  5. Apsvarstytas Valstybės skolos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-495. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo nario K.Glavecko ir G.Vagnoriaus pateiktus pasiūlymus, ir komiteto išvadoms.
  6. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

 

IXP-127

Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 32, 172, 178 ir 180 straipsnių papildymo ir pakeitimo" projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

IXP-128

Biudžeto sandaros įstatymo 8, 17, 18, 20 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Z.Balčytis

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 28.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas