Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 21 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Geodezijos ir kartografijos įstatymo projekto P-2996 klausymai. Dalyvavo komiteto nariai ir kviestieji asmenys, Vilniaus universiteto Bendrosios geografijos katedros vedėjas, Zenonas Kumetaitis, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktorius, Danutė Mardosienė, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos Kartografijos skyriaus viršininkė, Albinas Pilipaitis Vilniaus universiteto Kartografijos centro direktorius. Komitetas susipažino su Vilniaus Universiteto Bendrosios geografijos katedros ir Vilniaus Universiteto Kartografijos centro (2001 03 04) bei Geografijos instituto (2001 03 16) pateiktomis pastabomis bei pasiūlymais. Zenonas Kumetaitis, Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos direktorius, pristatė patobulintą Geodezijos ir kartografijos įstatymo projektą P-2996. Komitete projekto svarstymas vyks kovo 26 d.

Valentinas Baltrūnas, Geologijos instituto direktorius, informavo apie naujai įkurto valstybinio Lietuvos Geologijos (gamtos istorijos) muziejaus problemas, planus ateičiai bei tikslus. Pagrindinis tikslas – sukurti regioninio pobūdžio vientisą Lietuvos geologijos ekspoziciją, kurioje chronologine tvarka būtų atskleista žemės gelmių sandaros ir sudėties raida, senųjų geologinių epochų paleogeografinė charakteristika, naudingų iškasenų susidarymas, o taip pat su šia senosios gamtos evoliucija susijusi šiandieninė ekologinė situacija krašte. Tokios ekspozicijos krašte nėra. Jai surengti yra paruošta koncepcija bei architektų parengtas projektinis siūlymas. Atsiradus finansavimui, darbus reikėtų pradėti nuo ekspozicijos detalaus projekto parengimo ir tam nepritaikytų patalpų rekonstrukcijos, muziejinių vitrinų ir stendų steigimui. Diskusijose dalyvavo komiteto nariai bei kviestieji asmenys: Aušra Gribauskienė, Mokslo studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialistė, Zenonas Gulbinas, Geografijos instituto direktoriaus pavaduotojas, Juozas Mockevičius, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius, Ignas Norvaišas, Geologijos muziejaus direktorius, Romanas Senapėdis, Kultūros ministerijos Muziejų skyriaus vadovas. Nuspręsta: rekomenduoti Finansų ministerijai numatyti Valstybės 2002–2004 metų investicijų programoje lėšas Lietuvos geologijos muziejaus patalpų rekonstrukcijai ir ekspozicijai, skirtai Lietuvos geologijai, įrengimui, rekomenduoti Mokslo ir studijų departamentui prie Švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvos geologijos muziejų įteisinti kaip reikšmingą šalies mokslui, studijoms ir švietimui infrastruktūros objektą, numatant finansavimą tyrimo darbams ir būtinos įrangos įsigijimui iš mokslui, studijoms ir švietimui skirtų lėšų; pasiūlyti Aplinkos ministerijai paremti Lietuvos geologijos muziejų Aplinkos apsaugos programos rėmuose gamtos istorijos, gamtosaugos ir krašto geologinių išteklių tausojamojo naudojimo ekspozicijų įrengimui bei visuomenės švietimui.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 28.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas