Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko inicijuotas pasitarimas dėl buvusių UAB "Inkaro avalynė" darbuotojų reikalavimų

Šiandien įvyko Seimo Pirmininko Artūro Paulausko inicijuotas pasitarimas dėl buvusių UAB "Inkaro avalynė" darbuotojų reikalavimų, iškeltų 2001 m. kovo 22 d. susitikime su Seimo vadovu.

Pasitarime buvo svarstomi tiek pačių bankrutuojančios įmonės atstovų, tiek valstybės pareigūnų pateikti siūlymai, kaip rasti pinigų išmokėti skolas darbuotojams. Buvo nutarta, kad šiuo metu galimi du lėšų šaltiniai: realizavus esamą "Inkaro avalynės" produkciją bei iš besikuriančio Garantinio fondo.

Seimo Pirmininkas finansų ministerijos atstovų prašė paskubinti Revizijų departamento darbą nustatant dalies batų savininką ir sakė padėsiąs rasti pirkėjus pagamintai avalynei. Be to, A. Paulauskas inicijuos kreipimąsi į artimiausiu metu pradėsiančią veikti Garantinio fondo tarybą su prašymu išnagrinėti galimybes skirti lėšų buvusiems "Inkaro avalynės" darbuotojams.

Garantinio fondo taryba sudaroma iš 12 narių: 4 atstovauja darbuotojų interesus ginančioms organizacijoms (profesinėms sąjungoms ir jų susivienijimams), 4 – darbdavių organizacijoms (susivienijimams, asociacijoms ir kt.) ir 4 – valstybės valdymo institucijoms. Pagal Garantinio fondo įstatymą, darbuotojams gali būti išmokamas darbo užmokestis pagal jų reikalavimą, bet ne mažesnis už trijų minimalių mėnesinių algų sumą.

Pasitarimo dalyviai pažymėjo, kad UAB "Inkaro avalynė" problemos negali būti sprendžiamos išimties tvarka, kaip buvo daroma anksčiau, kadangi tai sukurtų blogą precedentą kitoms panašioje situacijoje atsidūrusioms bankrutuojančioms bendrovėms.

Pasitarime dalyvavo AB Turto banko valdybos pirmininkas Steponas Vytautas Jurna, ūkio viceministras, Fondo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti tarybos pirmininkas Gediminas Rainys, finansų ministerijos atstovai.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 27.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas