Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 03 26 dienos posėdį

1. Komitetas svarstė Atmintinų dienų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-194 ir Švenčių dienų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-195. Atitinkamai pakeitus šiuos įstatymus gegužės pirmoji – Tarptautinė darbo diena - būtų skelbiama švenčių diena. Komitetas balsų dauguma pritarė įstatymo projektui ir nusprendė siūlyti jį Seimui svarstyti.

2. Komitetas buvo paskirtas kaip papildomas ir svarstė Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-417, parengtą, vadovaujantis Vyriausybės 2001 02 09 nutarimu Nr.149 ”Dėl Lietuvos Respublikos 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo” ir Vyriausybės pirmųjų 100 dienų veiklos priemonių planu. Įstatymo projekto tikslas – supaprastinti statybos leidimų gavimo tvarką ir išspręsti šiuos svarbiausius uždavinius: leidimų statyti, rekonstruoti ar griauti ypatingos svarbos statinius išdavimą perduoti savivaldybėms (pagal galiojantį Vietos savivaldos įstatymą savivaldybėms buvo pavesta išduoti leidimus tik kitiems statiniams, t.y. kurie nepriklauso ypatingos svarbos statinių kategorijai), atsisakyti statinių projektų derinimo procedūros, daugiau atsakomybės suteikiant projekto vadovui. Komitetas išklausė Aplinkos ir Kultūros ministerijų atstovų nuomonės ir nusprendė siūlyti Seimui grąžinti įstatymo projektą rengėjams tobulinti.

3. Komitetas Seimo nario Jano Mincevičiaus iniciatyva surengė diskusiją apie tautinių mažumų švietimo problemas. Dalyvauti diskusijoje buvo pakviestas didelis būrys svečių iš įvairių tautinių mažumų mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, kai kurių savivaldybių. Buvo svarstyti trys klausimai: dėl tautinių mažumų privalomo valstybinio gimtosios kalbos abitūros egzamino, dėl tautinių mažumų kalbomis leidžiamų vadovėlių ir dėl rengiamo dokumentų paketo, kuris turėtų nustatyti pastovius švietimo įstaigų finansavimo koeficientus – vadinamąjį “moksleivio krepšelį”. Komitetas, išklausęs kviestųjų svečių nuomones bei Švietimo ir mokslo ministerijos atsakingų specialistų paaiškinimus, nusprendė nutarimo projektą dėl diskutuotų klausimų parengti vėliau ir priimti kitame Komiteto posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 27.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas