Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. kovo 26 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

2001 m. kovo 26 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje:

 

I.SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “ Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus reglamento” projektas IXP-389.

 

Svarstymo metu komiteto posėdyje dalyvavo projekto autorius V.Kvietkauskas.

Komiteto nariai, išklausę patarėją L. Zdanavičienę, projekto autorių V.Kvietkauską bei padiskutavę, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti projektui, atsižvelgiant į komitete išsakytas pastabas.

Projekte nėra aiškiai apibrėžtas žurnalistų etikos inspektorių aptarnaujančių asmenų statusas. Visuomenės informavimo įstatymo 50 str. nurodyta, kad inspektorius “gali turėti darbuotojų, atliekančių informacinį ir techninį darbą”. Projekto II d.11p. nurodyta, kad “Darbuotojai yra valstybės tarnautojai”. Be to atkreiptinas dėmesys į tai, kad Visuomenės informavimo įstatymo 51 str. 4 d. kalbama apie įstaigos funkcijas. Vadinasi žurnalistų etikos inspektorius yra įstaigos vadovas, o asmenys aptarnaujantys jį, yra žurnalistų etikos inspektoriaus įstaigos valstybės tarnautojai. Visuomenės informavimo įstatyme numatyta, kad žurnalistų etikos inspektorius ir jo darbuotojų veikla finansuojama iš biudžeto, tuo tarpu Reglamento projekte kalbama tik apie inspektoriaus veiklos finansavimą.

Komiteto pirmininkas pateikė naujų projektų esmę ir paskyrė projektų kuratorius.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 26.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas