Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. kovo 19 d. posėdis

2001 m. kovo 19 d. įvyko Komiteto posėdis. Komiteto nariai K.Kuzmickas, J.Olekas, A.Klišonis, D.Mikutienė, J.Matulevičius, V.Nekrašas, V.Šustauskas apsvarstė Sveikatos draudimo įstatymo 7, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-374 (2). Išvadų projekto rengėjai A.Klišonis ir V.Nekrašas pristatė savo patobulintą variantą, kuriame atsižvelgta į darbo grupės, rengiančios Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą pasiūlymus. Posėdyje dalyvavę Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Mokesčių inspekcijos atstovai pritarė esminiam pakeitimui, kad visų sveikatos draudimo įmokų administravimas nuo 2001 m. liepos 1 d. pereitų į Valstybinės mokesčių inspekcijos bei teritorinių mokesčių inspekcijų kompetenciją. Kitos nuostatos įsigaliotų vėliau - nuo 2002 m. sausio 1 d. Komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintam Komiteto projektui ir Komiteto išvadoms. Seimo posėdyje Komiteto išvadas pristatys K.Kuzmickas.

Komiteto nariai apsvarstė Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-111, kurį teikė Seimo narys G.Šileikis. Diskusijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė E.Krivelienė, Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos kontrolės skyriaus viršininkė G.Belian, Lietuvos viešosios etikos koordinacinės tarybos narys J.Tonkūnas, kurie pasisakė prieš prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo panaikinimą. Komiteto nariai atkreipė dėmesį, kad projektui pritaria savivaldos institucijų atstovai, be to, kiti įstatymo straipsniai nustato reikalavimus alkoholio kontrolės realizavimui, laikymui, pardavimo skatinimo ir reklamos ribojimui, tokiu būdu valstybės alkoholio kontrolės politikos principai nepažeisti. Komiteto nariai pasiūlė palikti galiojančia 21 straipsnio 6 dalį, kuri suteikia teisę vykdomąsias vietos savivaldos institucijas riboti alkoholinių gėrimų pardavimo laiką, atsižvelgiant į konkrečius įmonių padarytus prekybos alkoholiniais gėrimais pažeidimus ir atitinkamų policijos komisariatų pasiūlymus. Komiteto išvadai pritarta bendru sutarimu.

Komiteto nariai patvirtino kitos savaitės (nuo 2001 03 26) posėdžių darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 23.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas