Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos ir JAV parlamentų vadovų susitikimas Seime

2001 m. kovo 23 d.

Lietuvos ir JAV parlamentų vadovų susitikimas Seime

  • parama Lietuvai dėl būsimos narystės NATO
  • įstatymų leidybos raida Lietuvoje
  • ryšiai su Vakarų investuotojais
  • jaunimo lavinimas JAV

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas per pokalbį su JAV Atstovų rūmų Pirmininku Dennis Hastertu pirmiausia padėkojo už aktyvią paramą Lietuvos pastangoms įstoti į NATO.

Abu susitikimo dalyviai pripažino, kad Lietuvos valstybė siekdama įgyvendinti strateginį savo saugumo politikos tikslą – pasiekti narystę NATO, nuveikusi iš tikrųjų daug: sukūrusi gerus santykius su kaimyninėmis šalimis, suformavusi nacionalinę kariuomenę ir dalyvaujanti taikos palaikymo operacijose Europoje, patvirtinusi pastovų biudžetą nacionaliniam saugumui, modernizuojanti įstatymus.

Seimo Pirmininkas A.Paulauskas atkreipė D.Hasterto dėmesį, jog įstatymų harmonizavimo procesas, kad jie būtų lengviau skaitomi, vykdomi ir suprantami visoje Europoje, yra sudėtingas, bet įdomus, nes tai yra valstybės kūrimo etapas.

JAV Atstovų rūmų Pirmininkas pripažino, kad įstatymų leidybos srityje Lietuvos valstybė turinti ambicingų ir būtinų tikslų, kaip antai – iš naujo perrašydama arba sukurdama tam tikrus teisės kodeksus, kaip antai – Civilinį kodeksą. A.Paulauskas taip pat pastebėjo kaip vieną iš svarbių tikslų – sukurti palankų investicijų klimatą Lietuvoje. Pokalbio dalyviams aptariant sąlygų kūrimą smulkiajam verslui, JAV Atstovų rūmų Pirmininkas pabrėžė, kad JAV yra daug subjektų, suinteresuotų investuoti mūsų šalyje, tad jis pasiryžęs padėti Lietuvai užmegzti tinkamų ūkio ryšių laisvos ekonomikos pasaulyje.

A.Paulauskas ir D.Hastertas išskyrė jaunimo lavinimo Vakaruose klausimą. Parlamentų vadovai sutarė, kad tai būtų naudinga užmezgant ilgalaikius santykius tarp Lietuvos ir Jungtinių Valstijų. A.Paulauskas dėkodamas už šią iniciatyvą, pabrėžė, kad ypač būtų naudingos kryptingo jaunų žmonių lavinimo Vakaruose programos, kurios numatytų jaunuolių grįžimą į tėvynę ir pritaikymą čia įgytų žinių.

Seimo Pirmininkas ir JAV Atstovų rūmų Pirmininkas taip pat aptarė aktyvaus parlamentinio bendradarbiavimo perspektyvą, dalinimąsi patirtimi (taip pat ir kuriant parlamentinės etikos normas), pasidžiaugė šios dienos pokalbių rezultatais.

D.Hastertas pakvietė Seimo Pirmininką atvykti į JAV.

 

Po šio pokalbio A.Paulauskas pakvietė D.Hastertą į plenarinių posėdžių salę pasakyti kalbos.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 23.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas