Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. kovo 21 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tuniso Respublikos Vyriausybės sutarties dėl reguliaraus oro susisiekimo įstatymo projektas IXP-335.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 11 komiteto narių).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Veselka.

2.SVARSTYTA:

LR turizmo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-271.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (bendru sutarimu).
  2. Komiteto paskirta pranešėja S.Burbienė.

3.SVARSTYTA:

LR specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-85.

NUSPRĘSTA:

  1. Įstatymo projektą atmesti ("už" balsavo 10, "prieš" - 2, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Palionis.

4.SVARSTYTA:

LR alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-111.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 10, "susilaikė" 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja B.Vėsaitė.

5.SVARSTYTA:

Dėl IAB "Investicinė Kauno holdingo kompanija" bankroto bylos.

NUSPRĘSTA:

 1. Konstatuoti, kad IAB "Investicinės Kauno holdingo kompanijos" (toliau - KHK) bankroto byla, iškelta 1995 m. liepos 21 d., tęsiasi jau šešeri metai.
 2. KHK užsiimti kredito veikla neturėjo teisės. Teisėsaugos ir kitų valstybės kompetentingų organų bei institucijų veikla buvo nepakankama, kad tokia neteisėta KHK veikla būtų nutraukta.

  Dėl teisės aktų netobulumo, atskirų valdininkų kompetencijos stokos ar neveiklumo dalis KHK areštuoto turto buvo neišsaugota.

  Iš KHK priteistų sumų išieškojimo galimybės, laikui bėgant, mažėja. Dėl šios priežasties atsiskaitymas su KHK indėlininkais šios bendrovės turtu tampa problemiškas.

  Dėl teisės aktų netobulumo nėra galimybių greitai ir efektyviai realizuoti areštuoto turto, tame tarpe ir vertybinių popierių.

 3. Atsižvelgiant į tai, kad KHK bankroto bylos sudėtingumą iš esmės lemia galiojusi bei dabar galiojanti teisės aktų sistema, teisėsaugos organų įgaliojimų ir kompetencijos, teismų darbo efektyvumo problemos, o taip pat į galimus indėlininkų reikalavimų sprendimo būdus - pasiūlyti sudaryti nuolatinę Seimo komisiją neteisėtą kreditorinę veiklą vykdžiusių bendrovių atsiradimo ir veiklos aplinkybėms ištirti, bei atsiskaitymo su indėlininkais problemoms nagrinėti.

 

6.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 03 26) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 03 26) darbotvarkę (bendru sutarimu).

7-8.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-413) bei palydimojo LR branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-416) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, V.Orechovą ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

Taip pat įvyko Ekonomikos komiteto susitikimas su Vokietijos koncerno RWE Energie AG ir kompanijos ENVIA - Energie Sachsen Brandenburg AG atstovais, viešinčiais Lietuvoje Energetikos asociacijos kvietimu. Pokalbio metu pasikeista patirtimi energetikos ūkio reorganizavimo, privatizavimo ir investicijų bei atominių elektrinių uždarymo srityse.

Seimo nariai domėjosi Vokietijos pietryčių regiono energetikos ir kitų komunalinių paslaugų liberalizavimo problemomis bei galimybėmis šią patirtį pritaikyti Lietuvos sąlygoms.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 22.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas