Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. kovo 21 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2001 m. kovo 21 dieną Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje:

1. SVARSTYTA:

Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-375.

Kviestieji asmenys: Finansų ministerijos Mokesčių administravimo skyriaus viršininkas M.Palijanskas.

Komiteto patarėjas A.Kabišaitis pakomentavo teikiamą įstatymo projektą bei pasiūlė atsižvelgti į Biudžeto ir finansų komiteto pastabą dėl įsigaliojimo datos.

 

1. NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui atsižvelgiant į Biudžeto ir finansų komiteto pastabą: įsigaliojimo datą numatyti nuo 2002 metų sausio 1d.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

 

2. SVARSTYTA:

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1886, 2461 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-376

 

2. NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui atsižvelgiant į Biudžeto ir finansų komiteto pastabą: įsigaliojimo datą numatyti nuo 2002 metų sausio 1d.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu – už.

 

3. SVARSTYTA:

Baudžiamojo kodekso 325 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-377

Komiteto pirmininkas R.Šukys pasiūlė BK 325 straipsnio dispozicijoje vietoj jungtuko “arba” įrašyti jungtuką “ir” (taip kaip buvo galiojančioje straipsnio redakcijoje), analogiškai kaip ir kituose minėtuose projektuose reikėtų pakeisti įsigaliojimo datą.

3.NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu –už.

4. Svarstyta:

Rezoliucija “Dėl valdžios politikos darbo santykių reguliavimo srityje ir darbuotojų padėties”.

4. NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į Rezoliucijoje “Dėl valdžios politikos darbo santykių reguliavimo srityje ir darbuotojų padėties” išdėstytas pastabas ir pasiūlymus, ateityje nagrinėjant įstatymų bei kitų teisės aktų projektus skirti didesnį dėmesį: preliminariam vertinimui, ar svarstomi įstatymų projektai atitinka Konstituciją bei išvadų svarstymui ir teikimui dėl Lietuvos Respublikos įstatymų derinimo su Europos Sąjungos teise.

2. Pasiūlyti kitiems Seimo komitetams nagrinėjant tam tikrus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus pagal jų kompetenciją atsižvelgti į svarstomų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų atitikimą Konstitucijai bei derinimą su Europos Sąjungos teise.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu –už.

 

5. PASIRENGIMAS SVARSTYMUI:

Įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko” projektas P-2986.

 

5. NUSPRĘSTA:

Paskirti įstatymo projekto P-2986 kuratoriais E.Klumbį, A.Vidžiūną ir R.Sedlicką. Projekto kuratoriams parengti išvadų projektus iki balandžio vidurio.

 

6. PASIRENGIMAS SVARSTYMUI:

LR Generalinės prokuratūros raštas “Dėl 2000 metų prokuratūros darbo”.

 

6. NUSPRĘSTA:

Paskirti šio klausimo kuratoriais E.Šablinską ir V.Popovą. Kuratoriams išanalizuoti minėtą raštą ir iki svarstymo komitete pateikti sprendimo projektą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 22.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas