Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 19 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto naujų V.Rinkevičiaus ir R.Palaičio (Seimo narių) pasiūlymų svarstymas. Dalyvavo komiteto nariai, Aplinkos ministerijos atstovas bei Seimo narys Vytautas Rinkevičius. V.Rinkevičius siūlė Generalinę urėdiją priskirti prie Žemės ūkio ministerijos. Komitetas po balsavimo (4-už, 1- prieš) siūlymui nepritarė, nes miškų, kaip ir visų kitų gamtos išteklių, valstybinio valdymo funkcijos turi būti priskirtos Aplinkos ministerijai. Tik taip gali būti užtikrinta vieninga gamtos išteklių naudojimo ir kontrolės politika. Kitiems siūlymams komitetas nepritarė arba iš dalies pritarė. Nuspręsta: pritarti bendru sutarimu komiteto išvadai dėl papildomai įregistruotų pasiūlymų Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektui Nr. IXP-59(3); pranešėju Plenarinio posėdžio metu skirti komiteto pirmininką Juozą Raistenskį (Aplinkos apsaugos komiteto išvada dėl papildomai įregistruotų pasiūlymų Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projektui Nr.IX-59(3) yra Seimo internetiniame AAK puslapyje).

Komiteto nariai pritarė Aplinkos apsaugos komiteto II (pavasario) sesijos darbų programai.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 22.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas