Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 03 21 dienos posėdį

1. Bibliotekų problemų aptarimą inicijavo Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija. Posėdyje dalyvavo asociacijos tarybos pirmininkas Kauno miesto viešosios bibliotekos direktorius Zenonas Vaškevičius, Zarasų viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė ir Utenos viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė; taip pat Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius Vladas Bulavas, Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė Birutė Butkevičienė, Bibliotekininkų draugijos pirmininkė Vilniaus centrinės bibliotekos direktorė Rima Gražienė. Jie išsakė per pastaruosius kelerius metus susikaupusias bibliotekų bėdas, kurių svarbiausia - ypač blogas viešųjų ir kitų bibliotekų finansavimas, dėl kurio jos negali vykdyti savo funkcijų: per metus knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti joms tenka labai mažai pinigų (apie 67 centų vienam gyventojui), pastatai neremontuojami, net nešildomi, daugelyje bibliotekų nėra ne tik kompiuterio, bet ir telefonai išjungiami, nes neišgalima užmokėti, darbuotojų atlyginimai beveik perpus mažesni už oficialų vidurkį. Net ir esant tokioms sąlygoms, bibliotekų lankomumas padidėjęs, tačiau vis daugiau jų uždaroma arba jungiama su mokyklų bibliotekomis. Kultūros viceministrė Ina Marčiulionytė bibliotekų padėtį apibūdino kaip kritišką ir pabrėžė, kad ne tik savivaldybių, bet ir Vyriausybės požiūris į bibliotekas yra atsainus – “knygos palauks”, ir jei tik ieškoma rezervo kokioms skubioms reikmėms, dažnai atrėžiama iš bibliotekoms skirtų lėšų. Komitetas pritarė nuomonei, kad bibliotekų klausimo ilgiau atidėlioti nebegalima ir aptarė konkrečius veiksmus, kurių reikėtų imtis: sudaryti darbo grupę šioms problemoms spręsti, rengti įstatymų pataisas, bibliotekų tinklo optimizavimo ir renovacijos programas ir kt.

2. Komitetas svarstė ypač daug ginčų Vilniuje sukėlusį klausimą – požeminių garažų Vilniaus senamiestyje statyba. Buvo išklausytos Valstybinės paminklosaugos komisijos, Kultūros vertybių apsaugos departamento, Vilniaus savivaldybės, investuotojų atstovų, Seimo narių nuomonės. Posėdyje taip pat dalyvavo Teisės ir teisėsaugos komiteto narys Eduardas Šoblinskas. Sprendimo šiuo klausimu nebuvo priimta: laukiama Kultūros vertybių apsaugos departamento oficialių išvadų.

3. Komitetas trumpai aptarė Seimo nutarimo “Dėl Žurnalistų etikos reglamento patvirtinimo” projektą ir paskyrė Komiteto išvados projekto rengėjus: Vytautą Kvietkauską ir Joną Korenką.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 21.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas