Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001 03 21

 

 

Komitetas 2001 03 21 posėdyje svarstė klausimą dėl šalies institucijų pasirengimo apginti vartotojų teises ir apsaugoti visuomenę nuo žmogaus gyvybei ir sveikatai pavojingų produktų naudojimo tiek konkrečiai Šiaulių apskrityje, tiek visoje šalyje. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio viceministras V.Grušauskas, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktorius V.Kriauza, Generalinės prokuratūros atstovė J.Jačkonienė, Mokesčių policijos departamento vyriausiasis komisaras D.Samuolis, Mokesčių policijos departamento Šiaulių apskrities skyriaus komisaras K.Škiela, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius K.Lukauskas ir Tarnybos darbuotojas D.Remeika, Šiaulių apskrities vyresnioji gydytoja epidemiologė I.Peršina, Šiaulių visuomenės sveikatos centro direktorius K.Kameneckas, Žemės ūkio rūmų darbuotojas A.Amšiejus. Komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu, dėl užsitęsusios reorganizacijos nepilnai funkcionuoja institucijų sistema, turinti užtikrinti vartotojų apsaugą nuo gyvybei pavojingų produktų, nusprendė siūlyti vyriausybei apsvarstyti konkrečių priemonių planą, kad kuo greičiau ir efektyviau veiktų vartotojų teisių gynimo sistema.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R.Melnikienei ir Nukentėjusiųjų asmenų ir socialinės rizikos grupių politikos skyriaus viršininkui V.Miliauskui, Komitetas svarstė klausimą dėl visuomeninių organizacijų prašymo svarstyti Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektą ir spręsti kompensacijų pagal įstatymą “Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31)” išmokėjimo atnaujinimo klausimą. Komitetas, pritardamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonei, kad patvirtinus Vyriausybės 2000–2004 metų programą, būtina peržiūrėti visoms nukentėjusiųjų asmenų grupėms teikiamą paramą bei kitas lengvatas, pertvarkyti nedraudiminių pensijų sistemą, parengiant atitinkamus pasiūlymus dėl Statuso įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių nukentėjusių asmenų socialines garantijas, nusprendė:

1. Nepritarti Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr.P-1474 bei kompensacijų pagal įstatymą “Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 – 1991 12 31)” išmokėjimo atnaujinimui.

2. Prašyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išsiaiškinti ir informuoti Komitetą, ar visiems asmenims, turintiems teisę į kompensaciją pagal dabar galiojantį įstatymą, ji yra išmokėta.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas