Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 21 d. BFK posėdis

1. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Jučo pasiūlymai LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3).

NUSPRĘSTA:

Nepritarta Seimo nario J.Jučo pasiūlymams LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3).

Balsavime dalyvavo 8 komiteto nariai.

Už tai, kad nepritarti balsavo 7 komiteto nariai;

Prieštaraujančių nebuvo;

Susilaikė 1 komiteto narys.

2. SVARSTYTA:

Seimo nario G.Kniukštos pasiūlymai LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3) (registruoti Seime 2001 03 21 d).

NUSPRĘSTA:

Nepritarta Seimo nario G.Kniukštos pasiūlymams LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3) (registruoti Seime 2001 03 21 d).

Bendru komiteto narių sutarimu pasiūlyta patobulinti pateiktus pasiūlymus.

3. SVARSTYTA:

Seimo nario R.Palaičio pasiūlymai LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3).

NUSPRĘSTA:

Nepritarta Seimo nario R.Palaičio pasiūlymams LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3).

Balsavime dalyvavo 9 komiteto nariai.

Už tai, kad nepritarti balsavo 7 komiteto nariai;

Prieš balsavo 2 komiteto nariai;

Susilaikiusių nebuvo.

4. SVARSTYTA:

Seimo nario R.Pavilionio pasiūlymai LR Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155.

NUSPRĘSTA:

Nepritarta Seimo nario R.Pavilionio pasiūlymams LR Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155.

Balsavime dalyvavo 9 komiteto nariai.

Už tai, kad nepritarti balsavo 8 komiteto nariai;

Prieštaraujančių nebuvo;

Susilaikė 1 komiteto narys.

5. SVARSTYTA:

Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3).

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarta 4 ir 6 punktuose išdėstytiems Seimo nario G.Šivicko pasiūlymams;
    2. Nepritarta 3 ir 5 punktuose išdėstytiems Seimo nario G.Šivicko pasiūlymams;
    3. 1, 2 ir 7 punktuose išdėstytus pasiūlymus Seimo narys G.Šivickas atsiėmė.

6. Apsvarstyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 34, 36, 37(1), 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-371, Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-372, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 1, 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr.IXP-373.

Nuspręsta pritarti Komiteto išvadų rengėjų patobulintiems įstatymų projektams.

7. Pritarta iniciatorių pateiktam Lito patikimumo įstatymo papildymo 8 straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-403.

8. Biudžeto ir finansų komiteto 2001 m. kovo 21 d. posėdyje svarstyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 34, 36, 37-1, 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 1, 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektai.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo reformą: užtikrinti sklandų įmokų administravimo perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, garantuoti socialinio draudimo įmokų surinkimą ir išmokėjimą, užtikrinti sukauptos socialinio draudimo duomenų bazės išsaugojimą nuspręsta:

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 8 d. nutarimu Nr.268 iš Finansų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų sudarytai komisijai:

1) parengti ir iki 2001 m. balandžio 4 d. pateikti Biudžeto ir finansų komitetui darbų planą valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo reformos koncepcijai įgyvendinti. Darbų plane numatyti kaip ir kokiais etapais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos bus perduodamos valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimo funkcijos bei paskirti atsakingus asmenis už numatytų darbų įvykdymą;

2) pateikti Biudžeto ir finansų komitetui ekonominius ir finansinius apskaičiavimus kiek papildomų lėšų pareikalaus minėtos reformos įgyvendinimas ir kokį ekonominį efektą tai duos ateityje.

9. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

 

IXP-398

Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas

Alg.Butkevičius

IXP-464

Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas

Alg.Butkevičius

IXP-465

Labdaros ir paramos fondų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas

Alg.Butkevičius
Naujausi pakeitimai - 2001 03 21.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas