Lietuvos Respublikos Seimas

Aplinkos apsaugos komiteto II (pavasario) sesijos darbų programa:

 

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

Siūlo

 

IXP-59(3)

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

I.Lazdinis (Aplinkos viceministras), V.Vaičiūnas

(AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius)

Vyriausybės, Aplinkos, Finansų, Teisingumo ministerijų, Generalinės miškų urėdijos, Miškų instituto, ŽŪU Miškų fakulteto, Valstybinio miškotvarkos instituto, Lietuvos miškininkų sąjungos, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Miškų urėdų tarybos, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai, buvusius Nepriklausomos Lietuvos miškų ūkio ministrai prof. V.Antanaitis P.Klimas, G.Kovalčikas, prof. A.Vasiliauskas, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

 

Aplinkos ministerija

   

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio (nustatančio valstybės išperkamų miškų sąrašą)

I.Lazdinis (Aplinkos viceministras), V.Vaičiūnas

(AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius)

Aplinkos ministerijos, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, atstovai

A.Macaitis,

J.Raistenskis

kovas

Aplinkos ministerija

   

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas

I.Lazdinis (Aplinkos viceministras), V.Vaičiūnas

(AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius)

Aplinkos, Finansų ministerijų, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

J.Raistenskis

kovas

Aplinkos ministerija

   

Kelių fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

I.Lazdinis (Aplinkos viceministras), V.Vaičiūnas

(AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius)

Aplinkos, Finansų ministerijų, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

J.Raistenskis

kovas

Aplinkos ministerija

 

P-2996

Geodezijos ir kartografijos įstatymo projektas

dr. Z.Kumetaitis (Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LRV direktorius),

D.Mardosienė (Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos Kartografijos skyriaus viršininkė)

Aplinkos ministerijos specialistai, dr. Z.Gulbinas (Geografijos institutas), Lietuvos geografų draugijos atstovas, Vilniaus universiteto Kartografijos centro vadovas doc. dr. A.Pilipaitis, dr. J.Satkūnas (Lietuvos geologijos tarnyba), habil.dr. V.Baltrūnas (Geologijos institutas), dr. R.Pakalnis (Botanikos institutas)

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

kovas

Aplinkos ministerija,

Geografijos institutas

   

Žemės gelmių naudojimas: patirtis ir problemos

Požeminio vandens naudojimo ir apsaugos strategijos svarstymas

(išvažiuojamasis komiteto posėdis)

J.Mockevičius (Lietuvos geologijos tarnybos direktorius)

J.Mockevičius, V.E.Gasiūnienė (LGT), geologinio profilio įmonių, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Aplinkos ministerijos atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

kovas

Lietuvos geologijos tarnyba

   

Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo projektas

doc. J.Danusevičius, doc. R.Gabrilavičius (Lietuvos miškų instituto atstovas), dr. R.Budriūnas (VDU Kauno botanikos instituto atstovas), dr. A.Būdvytytė (Lietuvos žemdirbystės instituto atstovė), dr. J.Labokas (Botanikos instituto atstovas), prof. V.Rančelis (Vilniaus universiteto atstovas)

Aplinkos ministerijos Gamtos išteklių skyriaus viršininkas R.Grikevičius, Vilniaus universiteto prof. V.Rančelis, Botanikos instituto skyriaus vedėjas J.Labokas, Lietuvos žemdirbystės instituto atstovė dr. Būdvytytė, VDU Kauno botanikos sodo atstovas dr. Budriūnas, Lietuvos miškų instituto skyriaus vedėjas R.Gabrilavičius

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

kovas

Žuvininkų sąjunga,

Lietuvos miškų institutas

   

Naujai įkurto valstybinio Lietuvos geologijos (gamtos istorijos) muziejaus problemos ir planai ateičiai

V.Baltrūnas (Geologijos instituto direktorius), I.Norvaišas (Lietuvos geologijos muziejaus direktorius)

Aplinkos viceministras I.Lazdinis, Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos direktorius A.Žalys ir Mokslo skyriaus vedėjas L.Vingelis, Kultūros ministerijos Muziejų skyriaus vedėjas R.Senapėdis, Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

kovas

Geologijos institutas

   

AB “Palemono keramikos” galimybės utilizuoti pavojingas atliekas (išvažiuojamasis komiteto posėdis)

Ūkio ministerijos atstovai

Aplinkos ministerijos, Kauno apskrities ir Kauno miesto savivaldybės atstovai

A.Macaitis,

K.Skamarakas

kovas

Ūkio ministerija

   

Valstybinės subalansuotosios plėtros programos inicijavimas ir subalansuotosios plėtros komisijos, sudarytos LRV 2000 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 888, veikla

E.Vėbra (Aplinkos ministerijos Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriaus viršininkas), H.Žukauskas (Aplinkos ministras, Subalansuotos plėtros komisijos pirmininkas)

Jungtinių Tautų Vystymo programos, REC biuro Lietuvoje ir subalansuotosios plėtros komisijos atstovai, R.Pakalnį Gamtosaugos politikos klubo pirmininkas, gamtą tiriančių institutų atstovai, V.Baltrūnas Geologijos instituto direktorius

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

balandis

Regioninio aplinkos centro biuras Lietuvoje,

Gamtosaugos politikos klubas,

Geologijos institutas

 

IXP-413-418

Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

E.Palavinskas (Aplinkos ministerijos atstovas), Z.Mackevičius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius),

R.Baškytė (Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktoriaus pavaduotoja), I.Marčiulionytė (Kultūros viceministrė)

Aplinkos ministerijos, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, regioninių AAD, valst. parkų, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai, Kultūros ministerijos atstovai, Valstybinės paminklosaugos komisijos atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

balandis

Aplinkos ministerija,

Lietuvos žaliųjų judėjimas,

Kultūros ministerija

   

Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

E.Palavinskas (Aplinkos ministerijos atstovas), Z.Mackevičius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius)

 

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

balandis

Aplinkos ministerija

   

Vietos savivaldos įstatymo 7, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

E.Palavinskas (Aplinkos ministerijos atstovas), Z.Mackevičius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius)

 

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

balandis

Aplinkos ministerija

   

Branduolinės energijos įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Z.Mackevičius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius)

 

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

balandis

Aplinkos ministerija

   

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 22, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Z.Mackevičius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius)

 

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

balandis

Aplinkos ministerija

   

Aplinkos apsaugos įstatymo 6 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Z.Mackevičius (Aplinkos ministerijos Būsto ir techninio normavimo departamento direktorius)

 

J.Juozaitienė,

A.Macaitis

balandis

Aplinkos ministerija

   

Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo (išvažiuojamasis komiteto posėdis)

V.Bezaras (AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus pavaduotojas), V.Valantiejienė (Aplinkos ministerijos atstovė)

Suinteresuotus mokslo institucijų (Ekologijos instituto, Botanikos instituto ir kt.) atstovai

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

balandis

Aplinkos ministerija

   

Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko problemų (išvažiuojamasis komiteto posėdis)

V.Bezaras (AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus pavaduotojas)

Suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Baravykas,

J.Raistenskis

balandis

Aplinkos ministerija

   

Žemės įstatymo 7, 9, 10, 19 ir kitus straipsnius, susijusius su žemės sklypų skaidymu

prof. R.Pakalnis (Botanikos instituto direktorius)

Aplinkos ministerijos, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai

 

balandis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

   

Miestų želdinių apsaugos problemos (diskusija)

R.Braziulis (Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas)

Apskričių žemėtvarkos tarnybų, didžiųjų miestų savivaldybių, Aplinkos ministerijos, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai, J.Daujotaitė

 

balandis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

   

Mažųjų hidroelektrinių statyba ir aplinkos apsauga (diskusija)

R.Braziulis (Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininkas)

Aplinkos ministerijos, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, KVAD, Hidrografinio tinklo tarnybos, Žuvininkų asociacijos, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai

 

balandis

Lietuvos žaliųjų judėjimas

   

Antrinių žaliavų ir atliekų panaudojimo programos rengimo eiga ir jos įgyvendinimo perspektyvos

Ūkio ministerijos atstovai

Aplinkos ministerijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos pakuotojų asociacijos atstovai

V.Baravykas,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

balandis

Ūkio ministerija

   

Informacija apie kultūros paveldosaugos sistemos pertvarkymo koncepciją

Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerijos atstovai

Vyriausybės, Seimo Aplinkos, Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

balandis

Kultūros ministerija

   

Galiojančių įstatymų pataisų ir naujų įstatymų inicijavimas, reglamentuojant subalansuotos urbanistikos plėtrą ir nekilnojamų vertybių (gamtosaugos ir paminklosaugos) politikos formavimą, valdymą, kontrolę, koordinavimą

Valstybinės paminklosaugos komisijos atstovas, KVAD atstovas

Vyriausybės, Seimo Aplinkos, Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

balandis

J.Juozaitienė,

   

Strateginis aplinkos vertinimas; Aplinkos ir sveikatos planavimas regionuose (diskusija)

A.Razmienė (Vilniaus sveikatos centro gydytoja higienistė), I.Taraškevičienė (Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pavaduotoja)

Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Ūkio ministerijų, Apskričių administracijų, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Macaitis,

J.Raistenskis

balandis

Vilniaus visuomenės sveikatos centras

 

P-1998(3)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (nauja redakcija) projektas

E.Gustainis (Aplinkos viceministras), A.Dragūnas (Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktorius)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, atliekas utilizuojančias įmonių atstovai

A.Macaitis,

J.Raistenskis

gegužė

Aplinkos ministerija

   

Pavojingų atliekų tvarkymo programos vykdymo eiga ir jos įgyvendinimo perspektyvos

Ūkio ministerijos atstovai

Aplinkos ministerijos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus miestų savivaldybių atstovai, pavojingas atliekas tvarkančių bendrovių direktoriai

V.Baravykas,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

gegužė

Ūkio ministerija

   

Klaipėdos jūrų uosto aplinkosauginės problemos

Klaipėdos jūrų uosto direkcijos, Aplinkos ministerijos atstovai

Aplinkos, Ūkio ministerijų, ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovai

J.Juozaitienė,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gegužė

K.Skamarakas

   

Pasirengimas Miškų įstatymo (nauja redakcija) įgyvendinimui

V.Vaičiūnas (AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktorius)

Vyriausybės, Aplinkos, Finansų, Teisingumo, Generalinės miškų urėdijos, Miškų instituto, ŽŪU Miškų fakulteto, Valstybinio miškotvarkos instituto, Lietuvos miškininkų sąjungos, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Miškų urėdų tarybos, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai, buvusius Nepriklausomos Lietuvos miškų ūkio ministrai prof. V.Antanaitis P.Klimas, G.Kovalčikas, prof. A.Vasiliauskas, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Einoris,

A.Macaitis,

J.Raistenskis

gegužė

 
   

Lašišinių žuvų atkūrimas ir apsauga (išvažiuojamasis komiteto posėdis)

A.Vaznys, V.Radaitis, A.Lapienė (Žemės ūkio ministerijos atstovai)

Žuvininkų sąjungos, žvejų asociacijų ir LVŽŽTC atstovai

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Macaitis,

K.Skamarakas

gegužė

Žuvininkų sąjunga

   

Produktų saugos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai

Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ministerijų, kitų suinteresuotų organizacijų atstovai

V.Baravykas,

A.Macaitis

gegužė

Sveikatos apsaugos ministerija

 • -
 •  

  Komunalinių atliekų tvarkymo problemos, įgyvendinant Europos Sąjungos reikalavimus. Biodegraduojamų atliekų tvarkymo kryptys ir perspektyvos.

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Aplinkos ministerijos, apskričių ir savivaldybių atstovai

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  J.Raistenskis

  gegužė

  Ūkio ministerija

     

  Įstatymo dėl Konvencijos dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos ratifikavimo projektas

  V.Auglys (Aplinkos viceministras), L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius)

  NVO atstovai, Aplinkos ministerijos atstovai

  J.Juozaitienė,

  K.Skamarakas

  birželis

  Aplinkos ministerija

     

  Įstatymo dėl Konvencijos dėl migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo ratifikavimo projektas

  L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius)

  NVO atstovai

  V.Baravykas,

  J.Raistenskis

  birželis

  Aplinkos ministerija

     

  Valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolės įstatymo projektas

  R.Šalkauskas (Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas)

  Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko pavaduotojas Kontrolės organizavimo skyriaus viršininkas A.Gruzdys bei Gyvūnijos naudojimo kontrolės skyriaus viršininkas K.Motiekaitis, Aplinkos ministerijos RAAD direktoriai

  J.Juozaitienė,

  A.Macaitis,

  K.Skamarakas,

  J.Raistenskis

  birželis

  Aplinkos ministerija

     

  Geriamojo vandens įstatymo projektas

  K.Kadziauskienė (Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinis mitybos centro atstovė)

  Š.Kučingis (Vilniaus universitetas atstovas)

  Aplinkos, Ūkio, Žemės ūkio, Teisingumo ministerijų, Lietuvos geologijos tarnybos, Europos teisės departamento prie Vyriausybės, Lietuvos mokslų akademijos (prof. V.Juodkazys), Lietuvos vandens tiekėjų ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai

  V.Einoris,

  J.Raistenskis

  birželis

  Sveikatos apsaugos ministerija

     

  Saugomų teritorijų įstatymo (nauja redakcija) projektas

  prof. P.Kavaliauskas (Aplinkos ministerijos atstovas)

  Aplinkos ministerijos, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, Valstybinės paminklosaugos komisijos (G.Jucys), Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai

  V.Einoris,

  J.Juozaitienė,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  birželis

  Aplinkos ministerija

     

  Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo projektas

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos atstovai

  V.Baravykas,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  birželis

  Aplinkos ministerija

     

  Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

  Aplinkos ministerijos atstovas,

  J.Vyšniauskas (Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos pirmininkas)

  Aplinkos - L.Budrys, Teisingumo, Žemės ūkio ministerijų, Lietuvos Mokslų akademijos, Ekologijos instituto atstovai - P.Bluzmas, R.Baleišis, J.Virbickas, Botanikos instituto atstovas A.Merkys

  V.Einoris,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  birželis

  Aplinkos ministerija,

  Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos taryba,

  Ekologijos institutas

     

  Atliekų tvarkymo valstybinis valdymas,

  Valstybinio sąvartynų strateginio plano įgyvendinimo politika

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Aplinkos, Ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai

  V.Baravykas,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  birželis

  Inžinerinės ekologijos asociacija

     

  Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

  V.Auglys (Aplinkos viceministras), M.Bilkis

  (Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius)

  Aplinkos ministerijos, Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos atstovai

  V.Baravykas,

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  birželis

  Aplinkos ministerija

     

  Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projektas

  L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius), V.Auglys

  (Aplinkos viceministras)

  Aplinkos, Sveikatos apsaugos ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

  A.Macaitis,

  J.Raistenskis

  birželis

  Aplinkos ministerija

     

  Žemės reformos problemos saugomose teritorijose,

  Lietuvos saugomų teritorijų sistemos efektyvumo įvertinimas (diskusija)

  V.Bezaras (AM Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus pavaduotojas), E.Vaitkevičius, G.Raščius (Aplinkos ministerijos atstovai)

  dr. R.Baubinas (Geografijos institutas), prof. habil.dr. R.Juknys (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. R.Pakalnis (Botanikos institutas), dr. R.Kriukelis (valstybinių institucijų išvystymo projektas), V.Bezaras (Miškų ir saugomų teritorijų prie AM direktoriaus pavaduotojas) Finansų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos atstovai

  V.Baravykas,

  V.Einoris,

  J.Juozaitienė,

  K.Skamarakas

  birželis

  Aplinkos ministerija,

  Geografijos institutas

     

  Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio nuostatas (leidžiančias grąžinti žemės sklypą gyventojams, gyvenantiems tame rajone, kuriame yra valstybinis parkas arba draustinis)

  R.Baškytė (Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktoriaus pavaduotoja)

  Aplinkos ministerijos, Miškų ir saugomų teritorijų departamento, valst. parkų, regionų AAD, Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai

  V.Baravykas,

  V.Einoris,

  J.Juozaitienė,

  K.Skamarakas

  birželis

  Lietuvos žaliųjų judėjimas

   

   

   

  Aplinkos apsaugos komiteto II (pavasario) sesijos darbų programa apsvarstyta ir patvirtinta komiteto posėdyje 2001 m. kovo 19 d., protokolas Nr. 11 (2)-2.

   

   

   

   

   

   

   

  Komiteto pirmininkas dr.J.Raistenskis

   

   

  Dr.A.Spruogis, 39 67 40
  Naujausi pakeitimai - 2001 03 21.     >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

  LR Seimas