Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas su Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovais aptarė vietos savivaldos plėtros galimybes.

2001 m. kovo 20 d.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovais ir aptarė vietos savivaldos plėtros galimybes.

“Siekiant įgyvendinti nuostatą kuo sparčiau išplėsti vietos savivaldos galimybes, būtina nedelsiant imtis realių praktinių žingsnių, nes iki šiol apčiuopiamų rezultatų neturime,” – sakė A.Paulauskas.

Seimo Pirmininko iniciatyva surengtame susitikime dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Bronis Ropė, viceprezidentė Vida Stasiūnaitė ir direktorius Sigitas Šiupšinskas.

Susitikimo metu buvo sutarta, kad būtina paspartinti apskričių valdymo reformą ir dar šios savivaldybių kadencijojos metu perduoti joms visas pagrindines žemėtvarkos, žemės ūkio, švietimo ir statybos inspektavimo funkcijas. Tai akivaizdžiai sumažintų biurokratiją, valdymo išlaidas ir padėtų žmonėms greičiau išspręsti jiems rūpimas problemas.

“Tos savivaldybės, kurios gerai dirba galėtų turėti galimybę daugiau pinigų skirti ir savo bendruomenės poreikiams,” – pažymėjo A.Paulauskas.

Susitikimo metu buvo analizuojama, kas trukdo pasinaudoti visomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis ir gauti papildomų lėšų įvairių projektų finansavimui. Buvo aptarti klausimai susiję su savivaldybių finansavimo reformos metmenimis, taip pat akcentuotas būtinumas paspartinti savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos tobulinimą. Tik per šių metų pirmuosius du mėnesius savivaldybės negavo net 66 mln. litų planuotų pajamų ir išlikus tokiai tendencijai, jų veikla gali dar labiau komplikuotis.

LSA vadovai akcentavo naujojo Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimo problemas, nes jame nenustatyti atskirų straipsnių įgyvendinimo terminai, nesuderintos kai kurios su kitais įstatymais susijusios normos. Buvo sutarta, kad visi teisės aktų projektai, susiję su savivaldybių veikla, prieš juos priimant, turi būti derinami su Lietuvos savivaldybių asociacija.

Asociacijos prezidentas Bronis Ropė informavo Seimo Pirmininką apie savivaldybių pateiktą ieškinį administraciniam teismui, taip pat apie tyrimą, kurį atliko Europos Tarybos vietos ir regionų kongreso ekspertai dėl vietos ir regioninės demokratijos Lietuvoje.

Seimo Pirmininkas pareiškė, kad jis ir toliau aktyviai domėsis vietos savivaldos plėtros galimybėmis bei organizuos panašius susitikimus, kuriuose būtų galima aptarti aktualiausias šį procesą stabdančias problemas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 21.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas