Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 03 19 dienos posėdį

1. Komitetas išklausė informacijos apie Lietuvos nacionalinio dramos teatro problemas. Posėdyje dalyvavo kultūros ministras Gintautas Kėvišas, Ministro pirmininko patarėja kultūrai Rūta Vanagaitė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro direktorius Vytautas Rumšas ir meno vadovas Egmontas Jansonas, taip pat Mažojo teatro vadovas Faustas Latėnas, atstovaujanti savo teatrui Anželika Cholina, ir Mindaugas Budraitis – Oskaro Koršunovo teatro direktorius. Pagrindinė pokalbio tema - nuoma, kurią turėtų mokėti kiti teatrai (E.Nekrošiaus, O.Koršunovo, Mažasis teatras ir neseniai įsisteigęs A.Cholinos teatras) Nacionaliniam dramos teatrui už patalpas. Anksčiau buvo nustatyti maždaug dvigubai didesni įkainiai, šiemet jie sumažinti kultūros ministrui tarpininkaujant. Susirinkusieji išsakė savo požiūrį į Nacionalinio dramos teatro užduotis ir funkcijas bei kitų teatrų veiklos galimybes. Komitetas padarė išvadą, kad daugelio blogybių priežastis – nepakankamai aiški teatrų ir aktorių teisinė padėtis ir pasiūlė Kultūros ministerijai paspartinti trūkstamų teatrų veiklą reglamentuojančių įstatymų rengimą.

2. Komitetas svarstė klausimą dėl nelegaliai Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų, kurios yra įregistruotos savivaldybėse dažniausiai kaip neformaliojo švietimo įstaigos. Vadinamieji universitetai skelbia informaciją kaip teikią aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tačiau nei skelbti priėmimo, nei organizuoti studijų jie neturi teisės, nes neturi Vyriausybės nustatyta tvarka įgytos licencijos. Lietuvoje yra sudarytos teisinės sąlygos legaliai veikti užsienio šalių aukštosioms mokykloms, tačiau jos turi įvykdyti Aukštojo mokslo įstatyme nustatytus reikalavimus. Komiteto nariai, atsižvelgdami į tai, kad švietimas ir mokslas yra nacionalinės atsakomybės dalykas, siūlė parengti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo pataisas, kurios sudarytų prielaidas steigėjams perregistruoti neformaliojo švietimo įstaigas, jeigu jos nepažeidžia šalies įstatymų. Tos įstaigos, kurios yra pajėgios organizuoti studijas, turėtų Aukštojo mokslo įstatymo nustatyta tvarka siekti legaliai veikiančios nevalstybinės aukštosios mokyklos statuso.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 19.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas