Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. kovo 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1. SVARSTYTA:

Seimo narių S.Burbienės, A.Syso, P.Vilko ir K.Prunskienės pasiūlymai LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektui IXP-331(4).

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti Seimo narių S.Burbienės (išskyrus 55 pasiūlymui dėl 16 str. 3 d. 3 p.) ir P.Vilko pasiūlymams LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektui IXP-331(4).
  2. Nepritarti Seimo narių A.Syso ir K.Prunskienės pasiūlymams LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektui IXP-331(4) .

2.SVARSTYTA:

LR akcinių bendrovių įstatymo 10, 20, 37, 37(1), 43 ir 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-349.

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 10, "prieš" - 1, "susilaikė" - 1 komiteto narys).
    2. Komiteto paskirtas pranešėjas V.Orechovas.

3.SVARSTYTA:

LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-437.

NUSPRĘSTA:

  1. Atsižvelgiant į tai, kad naujos redakcijos Lietuvos banko įstatymas iš esmės nenustato turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos, o tik šias teises savarankiškai įgyvendinti paveda Lietuvos banko valdybai - įstatymo projektą atmesti ("už" balsavo 6, "prieš" - 5, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Razma.

4.SVARSTYTA:

LR Seimo nutarimo "Dėl Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos"projektas IXP-469(2).

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktam LR Seimo nutarimo "Dėl Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos" projektui IXP-469(2) (pritarta bendru sutarimu).

5.SVARSTYTA:

Lietuvos bankų asociacijos siūlymai.

NUSPRĘSTA:

Aktualiausioms Lietuvos bankų asociacijos problemoms nagrinėti paskirti kuratorius Ekonomikos komitete: komiteto narius - J.Palionį ir S.Burbienę bei komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją D.Šaltmerį.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 19.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas