Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės valstybės ministru užsienio ir Britų sandraugos reikalams Brian Wilson

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 03 19

Susitikimo metu Seimo Pirmininkas pasidžiaugė nuolatine Didžiosios Britanijos parama Lietuvai siekiant tapti Europos Sąjungos nare. Jungtinės Karalystės užsienio ir Britų sandraugos šalių reikalų valstybės ministras Brian Wilson pabrėžė, jog Didžioji Britanija ir toliau nuosekliai laikysis eurointegracinių Lietuvos siekių rėmimo politikos.

A.Paulauskui pasidomėjus kokia yra Didžiosios Britanijos pozicija dėl NATO plėtros, susitikime dalyvavęs Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvai Christopheris Williamsas Robbinsonas sakė, kad Anglijoje diskusija šiuo klausimu dar neprasidėjusi: “Turime išnagrinėti tris plėtros aspektus – ar NATO pasirengusi priimti naujas šalis kandidates, ar kandidatės yra pakankamai pasirengę dalyvauti aljanse ir ar NATO plėtra tikrai prisidės prie Europos saugumo,” – sakė C.W.Robbinsonas. Jis akcentavo Didžiosios Britanijos šiuo metu teikiamą praktinę paramą Lietuvai tobulinant krašto apsaugos sistemą.

Prisimindamas savo darbo vizitą į Londoną ir apsilankymą Anglijos Etikos standartų komitete, A.Paulauskas informavo susitikimo dalyvius apie tai, kad jo vadovaujama darbo grupė jau baigė darbą ir suformulavo pagrindinius valstybės politikų ir tarnautojų etikos principus, pagal kuriuos artimiausiu metu turės būti parengtas Etikos kodeksas. Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad šiuo metu, kai vyksta svarbių pramonės objektų privatizavimas, ypač svarbu užtikrinti vykstančių derybų bei sudaromų sandorių skaidrumą ir užkirsti kelią net menkiausiai korupcijos galimybei. B.Wilsonas pasidžiaugė, kad šia prasme A.Paulausko vizitas į Didžiąją Britaniją buvo tikrai vaisingas ir pažadėjo tolimesnę paramą Lietuvai rengiant antikorupcinius įstatymus.

Susitikimo metu buvo pasidžiaugta, kad šiuo metu Lietuvoje vykstančios britų savaitės Lietuvoje renginių metu aktyviai mezgami nauji ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, padėsiantys dar labiau sustiprinti Lietuvos ir Didžiosios Britanijos santykius. A.Paulauskas padėkojo B.Wilsonui už Didžiosios Britanijos skirtą paramą Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko uždarymui finansuoti.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 03 19.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas