Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 19 d. BFK posėdis

 1. Pritarta Komiteto patobulintam Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-400, atsižvelgiant į Teisės departamento pasiūlymą.
 2. Apsvarstytas LR Draudimo įstatymo 54, 55 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-439.

Nuspręsta įstatymo projekto svarstyme komitete daryti pertrauką, kadangi pasiūlyta iniciatoriams pateikti draudimo įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo projektus, kuriuose būtų įstatymiškai įteisinta draudimo bendrovių investavimo tvarka ir investavimo dydžiai (diversifikuotas portfelis). Minėti pakeitimai turi būti suderinti su Europos Sąjungos direktyvos 92/49/EEB nuostatomis.

3. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojui G.Steponavičiaus prašymu pateikti pasiūlymai taikyti prioritetus šiems Seimo Biudžeto ir finansų komiteto II (pavasario) sesijos darbų programoje siūlomiems svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektams:

  1. Įstatymų projektai susiję su Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą derybinėmis pozicijomis;

II.

  1. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.P-2680 ir LR Vyriausybės numatomas pateikti pakoreguotas Mokesčių administravimo įstatymo projektas;
  2. LR Vyriausybės numatomas pateikti naujos redakcijos Akcizų ir PVM įstatymų projektai;
  3. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektas Nr.P-1369(4), kartu Nr.P-1370(4) ir Nr.P-1372(4);
  4. Azartinių lošimų įstatymo projektas Nr.IXP-154(3), kartu Nr.IXP-155, Nr.IXP-157;
  5. LR Vyriausybės numatomas pateikti Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas;
  6. Seimo nario K.Glavecko numatomas pateikti Biudžeto sandaros įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas;
  7. LR Vyriausybės numatomas pateikti Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas;
  8. Lito patikimumo įstatymo papildymo 8 straipsniu įstatymo projektas Nr.IXP-403;
  9. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-437;
  10. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-436.

4. Atsakyta Seimo nariui J.Olekai dėl Lietuvos Profesinių Sąjungų Centro Suvažiavime 2001 vasario 21 d. priimtos REZOLIUCIJOS "Dėl valdžios politikos darbo santykių reguliavimo srityje ir darbuotojų padėties" (Lietuvos Respublikos Seimas 2001 m. kovo 1 d. plenariniame posėdyje bendru sutarimu pritarė Seimo nario J. Jurkaus pasiūlymui pavesti Lietuvos profesinių sąjungų centro suvažiavimo, vykusio 2001 02 21, rezoliuciją dėl valdžios politikos darbo santykių reguliavimo srityje ir darbuotojų padėties nagrinėti Socialinių reikalų ir darbo, Biudžeto ir finansų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetams).

Biudžeto ir finansų komitetas konstatuoja:

 • Biudžeto ir finansų komiteto nariai priklauso skirtingoms politinėms partijoms, todėl Komitetas neturėtų vertinti politinių Rezoliucijoje išdėstytų reikalavimų bei nuostatų. Šiuos klausimus iš esmės turėtų aptarti ir vertinti Seimo politinės frakcijos.
 • Lietuvos Respublikos Seimas 2000 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr.IX-20 pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų programai, kurioje išdėstytos Vyriausybės veiklos kryptys visose visuomenės gyvenimo srityse. Seimas, pritardamas Vyriausybės programai, suteikė Vyriausybei įgaliojimus vykdyti programą.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. vasario 9 d. nutarimu Nr.149 patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemones, kuriose nustatyti kokiais etapais ir terminais turi būti įgyvendintos Vyriausybės programinės nuostatos.

Atskira nuomonė:

Komiteto nariai B.Bradauskas, Z.Balčytis ir A.Plokšto nepritarė Biudžeto ir finansų komiteto priimtam sprendimui svarstomu klausimu dėl to, kad jie nepritaria valdančios daugumos Vyriausybės programai, o pritaria Rezoliucijoje išdėstytiems teiginiams.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 19.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas