Lietuvos Respublikos Seimas

I (rudens) sesijos DARBO PLANAS

Patvirtinta:

KRK posėdyje 2000 12 11

Protokolas Nr. 9

I. Numatomi svarstyti įstatymų projektai

(Komiteto posėdžiai ir klausymai)

Eil.Nr.

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Pranešėjas

Rengė

Svarstymo mėnuo

1.

IXP-36

Žemės ūkio finansavimo strategijos įstatymo projektas.

J. Čiulevičius

A. Baura,
E.Kare
čka,
R.Karbauskis,
V.Rinkevičius

Gruodis

2.

IXP-174

Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

J. Čiulevičius

KRK

Gruodis

3.

IXP-170

Akcizų įstatymo 3, 5(1) ir 6 straipsnių papildymo įstatymo projektas.

J. Kraujelis

KRK

Gruodis

4.

IXP-207-213

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 41, 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jį lydintieji įstatymų projektai.

 

LRV

Gruodis

5.

P-2733

Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas.

 

V. Velikonis,
V. Einoris,
M.Pronckus,
P. Papovas

Gruodis

6.

IXP-59

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

G. Mikolaitis

LRV

Gruodis

7.

IXP-7

Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas.

J. Kraujelis

LRV

Gruodis

8.

P-1876(2)

Įmonių bankroto įstatymo projektas.

J. Kraujelis

LRV

Gruodis

 

II. Kiti komiteto posėdžiuose numatomi svarstyti klausimai

  1. Dėl atsiskaitymo su žemdirbiais už parduotą pieno produkciją.

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis
Naujausi pakeitimai - 2004 03 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas