Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Rusijos Valstybės Dūmos tarpparlamentinės ryšiams su Lietuva grupės delegacija

 

2001-03-19

Susitikimo metu buvo akcentuota, kad gerinant Lietuvos ir Rusijos santykius kuo plačiau turi būti išnaudojami parlamentiniai šalių ryšiai. A.Paulauskas pažymėjo, kad dabartiniame Seime, aktyviau veikiant tarpparlamentinės ryšių su Rusija grupės nariams, matomas santykių su Rusija atšilimas ir žymiai konstruktyvesnis bendravimas.

"Kai abiejų šalių parlamentarai rodys iniciatyvą kalbėtis apie spręstinus klausimus ir problemas, bus žymiai lengviau dėl jų susitarti ir rasti abejoms pusėms priimtinus sprendimus,” – sakė Seimo Pirmininkas.

Susitikime buvo kalbėta apie Lietuvos ir Rusijos sienos ratifikavimo Dūmoje perspektyvas. Rusijos delegacijos vadovo Aleksandro Čiujevo įsitikinimu, dauguma Rusijos Dūmos deputatų yra tos nuomonės, kad sutartis turėtų būti kuo greičiau ratifikuota, tačiau jis abejojo ar tai pavyks padaryti iki numatyto Lietuvos Prezidento vizito į Maskvą.

Kalbant apie Lietuvos santykius su Kaliningrado sritimi, A.Paulauskas priminė vizito Lenkijoje metu išsakytą mintį apie galimybę surengti trišales Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos derybas, kuriose konkrečiai galėtų būti aptarti Kaliningrado srities gyventojų statuso klausimai, ekonominio bendradarbiavimo perspektyvos. “Mes jokiu būdu nenorime, kad Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje, Kaliningrado srities gyventojai jaustųsi kaip nors izoliuojami,” – sakė A.Paulauskas.

Kalbėdamas apie praeitos kadencijos Seimo priimtą įstatymą “dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo”, Seimo Pirmininkas pažymėjo, kad šis įstatymas neturėtų tapti geranoriškų Lietuvos ir Rusijos santykių, besiremiančių dvišalėse sutartyse įtvirtintais principais, kliūtimi. "Tiek Lietuva, tiek Rusija yra suinteresuotos abipusiai naudingu bendradarbiavimu, atitinkančiu abiejų šalių tautų lūkesčius," – sakė A.Paulauskas.

Susitikimo metu buvo aptarti Rusijos Dūmoje priimti įstatymai liberalizuojantys ekonominius santykius, mokesčių politiką, kalbėta apie pensijų reformos eigą Lietuvoje ir Rusijoje.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 03 19.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas