Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMA (IŠ SEIMO NUTARIMO DĖL SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS (2001 02 20 NR. IX-176)

Eil. Nr.

Reg. Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas,

teikėjas

Pagrindinis komitetas, procedūros stadija

1.1.

IXP-80 (4*)

Darbo sutarties įstatymo 8, 10, 17, 24(1), 30, 33, 34, 41 straipsnių bei priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

SRDK

priėmimas

1.2.

IXP-81

(3*)

Darbo apmokėjimo įstatymo 2, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

1.3.

IXP-82

(3*)

Atostogų įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

1.4.

IXP-83

(4*)

Profesinių sąjungų įstatymo 8, 13, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

2.1.

P-2928

(2)

Prezidento rinkimų įstatymo 32 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

VVSK

priėmimas

2.2.

P-2929

(3*)

Prezidento įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

2.3.

P-2930

(2)

Seimo rinkimų įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

2.4.

P-2931

(2*)

Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

2.5.

P-2932

(2*)

Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

2.6.

P-2933

(2*)

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

2.7.

P-2934*

Komercinių bankų įstatymo 40 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

BFK

2.8.

P-2935*

Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

SRDK

2.9.

P-2937

(2*)

Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

SRK

3.

IXP-270

(2*)

Turto arešto aktų registro įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

TTK

svarstymas, priėmimas

4.

IXP-325

Seimo nutarimo „Dėl žurnalistų etikos inspektoriaus paskyrimo“ projektas

teikėjas – A.Skardžius

svarstymas, priėmimas

5.1.

ES

IXP-299

Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

BFK svarstymas

5.2.

IXP-181

Įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

5.3.

IXP-182

(2)

Įmonių rejestro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas

 

5.4.

IXP-183

Komercinių bankų įstatymo 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

5.5.

IXP-184

(2*)

Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

SRDK

5.6.

IXP-185

(2*)

Atostogų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

5.7.

P-2719

Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas

TTK

5.8.

P-2720

Civilinio proceso kodekso 372, 373 straipsnių papildymo įstatymo projektas

 

6.1.

ES

IXP-330

(2*)

Įmonių bankroto įstatymo projektas

teikėjas – LRV

EK

6.2.

P-2669

(3*)

Baudžiamojo kodekso 315 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

TTK

svarstymas

7.1.

ES

IXP-331

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

EK

7.2.

P-2751

(3*)

Civilinio proceso kodekso 1, 26, 102, 136, 142, 239 ir 396 straipsnių papildymo įstatymo projektas

TTK

svarstymas

7.3.

P-2752*

Mokesčių administravimo įstatymo 17, 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

BFK

svarstymas

7.4.

P-2753*

Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

8.1.

IXP-154

Azartinių lošimų įstatymo projektas

teikėjas – LRV

BFK

svarstymas

8.2.

IXP-154 (A)

Azartinių lošimų įstatymo projektas

teikėjas - V.Žalnerauskas

 

8.3.

IXP-155

Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektas

teikėjas – LRV

 

8.4.

IXP-156

(2*)

Įmonių įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

EK

8.5.

IXP-157

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektas

BFK

8.6.

IXP-225

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

8.7.

IXP-158

Baudžiamojo kodekso 239(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

TTK

8.8.

IXP-159

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 184, 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 173(18) ir 247(8) straipsniais įstatymo projektas

 

9.

IXP-256

(3*)

Garantinio fondo įstatymo 3, 4, 5, 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

SRDK

svarstymas

10.

P-2985

(2*)

Pensijų fondų įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV

BFK

svarstymas

11.1.

ES

IXP-253

(2*)

Indėlių draudimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

BFK

svarstymas

11.2.

IXP-254

(2*)

Komercinių bankų įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

BFK

11.3.

IXP-255*

Kredito unijų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

12.

IXP-214

Akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV

BFK

svarstymas, priėmimas

13.1.

IXP-202*

Baudžiamojo kodekso 8(1), 295, 312(1) ir 321(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

TTK

svarstymas

13.2.

IXP-203

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 209(3), 224, 237, 259(1) ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

 

13.3.

IXP-204*

Baudžiamojo proceso kodekso 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

14.1.

IXP-242

(2*)

Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių papildymo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

TTK

svarstymas

14.2.

IXP-243

(2*)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 189(14), 214(1) straipsniais, 214(8), 221, 224, 239, 241(1), 244, 246(2), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

 

15.

P-2949

Žalos, padarytos neteisėtais kvotos, tardymo, prokuratūros ir teismo veiksmais, atlyginimo įstatymo 3, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

TTK

svarstymas

16.

IXP-75

Pataisos darbų kodekso 23, 24, 25, 45(3), 50 ir 68(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – A.Sakalas

TTK

svarstymas

17.

P-2675

(2*)

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2, 4, 5, 6, 10, 18, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

teikėjas – J.Razma

TTK

svarstymas

18.

IXP-117

Policijos veiklos įstatymo 20 straipsnio papildymo įstatymo projektas

teikėjas - V.Uspaskich

TTK

svarstymas

19.

IXP-104

Vyriausybės įstatymo 45 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektas

teikėjas – P.Papovas

VVSK

svarstymas

20.

IXP-175

(2)

Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – V.P.Andriukaitis

VVSK

svarstymas

21.1.

IXP-171

Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

SRK

svarstymas

21.2.

IXP-171(A)

Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – G.Babravičius

 

22.

IXP-59

(2)

Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

AAK

svarstymas

23.

P-2626

(3*)

Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

AAK

svarstymas

24.

IXP-137

Seimo nutarimo „Dėl Privatizavimo komisijos“ projektas

teikėjas - V.Uspaskich

EK

svarstymas

25.

IXP-111

Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - G.Šileikis

pateikimas

26.

IXP-298

Alkoholio kontrolės įstatymo 21 ir 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

teikėjas - A.Lydeka

pateikimas

27.

IXP-259

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126, 264, 269 ir 271 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

teikėjas - V.Markevičius

pateikimas

28.

IXP-271

Turizmo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

pateikimas

29.1.

IXP-305

Seimo rinkimų įstatymo 23 straipsnio papildymo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

pateikimas

29.2.

IXP-306

Prezidento rinkimų įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.3.

IXP-307

Prezidento įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.4. ES

IXP-308

Konstitucinio Teismo įstatymo 16 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

 

29.5.

IXP-309

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 31 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.6.

IXP-310

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei Valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų“ pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

 

29.7.

IXP-311

Valstybės saugumo departamento įstatymo 27 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.8.

IXP-312

Įstatymo „Dėl Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto patvirtinimo“ papildymo įstatymo projektas

 

29.9.

IXP-313

Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

29.10.

IXP-314

Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

29.11.

IXP-315

Seimo kontrolierių įstatymo 30 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.12.

IXP-316

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 26 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.13.

IXP-317

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.14.

IXP-318

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.15.

IXP-319

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

29.16.

IXP-320

Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

 

30.

IXP-332

Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - Respublikos Prezidentas

pateikimas

31.

IXP-345

Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - A.V.Indriūnas

pateikimas

32.

IXP-348

Seimo statuto „Dėl Seimo statuto 31 straipsnio pakeitimo“ projektas

teikėjas - A.V.Indriūnas

pateikimas

33.

IXP-297

Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai - R.Vaštakas, R.Valčiukas, V.Greičiūnas

pateikimas

34.

IXP-349

Akcinių bendrovių įstatymo 10, 20, 37, 37(1), 43 ir 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

teikėjas - V.Uspaskich

pateikimas

35.

P-2996

Geodezijos ir kartografijos įstatymo projektas

teikėjas - LRV

pateikimas

36.

IXP-321

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo I skyriaus papildymo įstatymo projektas

teikėjas - R.Palaitis

pateikimas

37.1.

IXP-346

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 3, 9 ir 13 straipsnių papildymo įstatymo projektas

teikėjas - A.V.Indriūnas

pateikimas

37.2.

IXP-347

Konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

38.1.

ES

P-1369 (4)

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo projektas

BFK

svarstymas

38.2.

P-1370

(4)

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas

 

38.3.

P-1371

(2)

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

38.4.

P-1372

(4)

Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas

 

39.

IXP-273

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios projektas

teikėjas – LRV

pateikimas

40.

 

Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

pateikimas

41.

IXP-352

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

pateikimas

42.

 

Savivaldybių biudžetams neperduotos lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti dalies pripažinimo valstybės vidaus skola įstatymo projektas

teikėjas – LRV

pateikimas

43.

 

Valstybės tarnybos įstatymo projektas (nauja redakcija)

teikėjas – LRV

pateikimas

44.

 

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai - H.Žukauskas, J.Raistenskis

pateikimas

45.

 

Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV

pateikimas

46.

 

Seimo nutarimo „Dėl Seimo pakomitečių pirmininkų patvirtinimo“ projektas

teikėjas - A.Skardžius

pateikimas, svarstymas, priėmimas

47.

 

Seimo nutarimų dėl Seimo komisijų sudarymo bei jų pirmininkų, pavaduotojų patvirtinimo projektai

teikėjas - A.Skardžius

pateikimas, svarstymas, priėmimas

48.

ES

 

Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pateikimas

49.

ES

 

Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

pateikimas

50.

ES

 

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

pateikimas

51.

 

Tarptautinių sutarčių ratifikavimas

 

52.

 

Respublikos Prezidento teikiami projektai

 

53.

 

Vyriausybės teikiami projektai

 

Vartotos santrumpos:

AAK - Aplinkos apsaugos komitetas

BFK - Biudžeto ir finansų komitetas

EK - Ekonomikos komitetas

ES - teisės aktų projektai, susiję su integracija į Europos Sąjungą

KRK - Kaimo reikalų komitetas

NSGK - Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

SRDK - Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK - Sveikatos reikalų komitetas

ŠMKK - Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

TTK - Teisės ir teisėtvarkos komitetas

VVSK - Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 19.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas