Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 03 14)

2001 m. kovo 14 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Komitete buvo svarstomi Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 34, 36, 37(1), 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-371 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 1, 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusio galios įstatymo projektas Nr. IXP-373.

Įvertinus tai, kad:

1) nėra atliktas įmokų administravimo funkcijų perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ekonominio efekto įvertinimas;

2) nepakankamai užtikrintas savalaikis Valstybinės mokesčių inspekcijos surinktų lėšų pervedimas socialinio draudimo išmokoms mokėti;

3) kyla abejonės dėl sklandaus draudėjų ir apdraustųjų duomenų bazių aptarnavimo, jas atskyrus;

4) mažai tikėtina įstatymo įsigaliojimo data;

5) reikalinga suformuluoti pasiūlymus Vyriausybei iki įstatymo įsigaliojimo parengti poįstatyminius teisės aktus, tarp jų Valstybinio socialinio draudimo įmokų kontrolės, administravimo ir informacijos teikimo tvarką.

Buvo nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymų projektus iniciatoriams patobulinti ir siūlyti pagrindiniam komitetui surengti bendrą dviejų - Biudžeto ir finansų bei Socialinių reikalų ir darbo - komitetų posėdį patobulintiems įstatymų projektams svarstyti.

Komitete taip pat buvo svarstomas Seimo nutarimo "Dėl Seimo II(pavasario) sesijos darbų programos" projektas Nr. IXP-469. Komitetas nutarė iš esmės pritarti Seimo nutarimo "Dėl Seimo II(pavasario) sesijos darbų programos" projektui Nr. IXP-469, ir siūlyti įstatymų projektus Nr. IXP-80 – Nr. IXP-83 svarstyti kartu su Vyriausybės pateiktu Darbo kodekso projektu 2001 m. birželio mėnesį.

Be to, komitete buvo sudaryta darbo grupė Lietuvos profesinių sąjungų centro suvažiavimo 2001 m. vasario 21 d. rezoliucijai ”Dėl valdžios politikos darbo santykių reguliavimo srityje ir darbuotojų padėties” nagrinėti.

Komiteto pirmininkas A.Melianas
Naujausi pakeitimai - 2001 03 19.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas