Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. kovo 12 dieną vyko išvažiuojamasis Ekonomikos komiteto posėdis į Kėdainius. Posėdžio metu komiteto nariai apžiūrėjo Kėdainių miesto valymo įrenginius, susipažino su įmonių AB "Kėdainių biochemija", SP UAB "Kėdainių vandenys", SP UAB "Kėdainių autobusų parkas" problemomis.

Kėdainių rajono meras V.Muntianas supažindino su rajono socialine-ekonomine padėtimi bei problemomis.

AB "Kėdainių biochemija" gen. direktorius R.Pakalniškis pristatė įmonės veiklos perspektyvą, tačiau kartu akcentavo ir Vyriausybės strategijos biokuro klausimais būtinumą. Biokuro problemoms nagrinėti Ekonomikos komitete paskirti kuratoriai: J.Palionis, R.Sinkevičius ir k-to pat.A.Dragūnevičius.

SP UAB "Kėdainių autobusų parkas" direktorius kalbėjo apie situaciją autobusų parke, kuriame autobusų parko nusidėvėjimas siekia 80 procentų, teigė, kad vietinį keleivių pervežimą reikėtų pripažinti socialine paslauga, siūlė, kad būtų apsvarstyta galimybė už vykdomus vietinius keleivių pervežimus grąžinti akcizą už kurą autobusų parkams. Toks sprendimas įgalintų bendrovę dirbti rentabiliai. Minėjo Kaimo mokyklų aprūpinimo transporto priemonėmis programos "Geltonasis autobusas" privalumus ir trūkumus.

SP UAB "Kėdainių vandenys" direktorius pristatė įmonės veiklos problemas, akcentavo investicijų Kėdainių vandens valymo įrenginiams svarbą. Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė pasiūlyti LR Vyriausybei įtraukti šį objektą į Valstybės investicijų 2002 metams programą.

Taip pat rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su rajono tarybos nariais ir verslininkais, kurio metu buvo išklausyti tarybos narių pasiūlymai, taip pat verslininkų nuomonė bei siūlymai dėl verslo aplinkos ir sąlygų gerinimo.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 16.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas