Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 03 14 dienos posėdį

Komiteto posėdyje buvo pristatyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 metų ataskaita. Posėdyje dalyvavo komisijos pirmininkė Danguolė Mikulėnienė, pirmininkės pavaduotoja Jūratė Palionytė, Kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, programų koordinatorė Vilija Ragaišienė. Komiteto nariai atidžiai išanalizavo pateikta ataskaitą, klausinėjo pirmininkę apie tai, kaip Kalbos komisija atsižvelgia į poreikį sparčiau tvarkyti terminiją, teisiškai įtvirtinti vietovardžių norminimą, kaip 2000 metais buvo stiprinama viešosios kalbos taisyklingumo kontrolė. Kadangi Komiteto posėdžiuose Kalbos komisijos pirmininkė nuolat primena, kad Kalbos komisijos programos nepakankamai finansuojamos, Komiteto nariai klausė, ką konkrečiai daro etatiniai Kalbos komisijos darbuotojai, kad būtų įgyvendinamos Valstybinės kalbos įstatymo nuostatos.

Komitetas paprašė Kalbos komisiją papildomai atsakyti raštu į pateiktus klausimus ir nusprendė paskirti keturis Komiteto narius išvadoms ir nutarimo projektui dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. darbo ataskaitos parengti.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 16.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas