Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 03 14 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 03 14 apsvarstė Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (IXP-59(3) ir pritarė Seimo nario V. Rinkevičiaus pasiūlymams šiam projektui.

Seimo nario V. Rinkevičiaus teikiamų pasiūlymų tikslas – patobulinti valstybinių ir privačių miškų administravimo ir miškų naudojimo kontrolės sistemą. Aplinkos apsaugos komiteto patobulintame Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte (3) numatytos miškų valstybinio valdymo struktūros aukščiausiame lygyje dubliuoja viena kitą. Šių struktūrų ūkinės, gamtosauginės ir kontrolės funkcijos sukoncentruotos vienoje ministerijoje, vienoje sistemoje. Iš praktikos yra žinoma, kad, jei ta pati žinyba reguliuoja ir gamybinius procesus, ir vykdo kontrolę, tai ta kontrolė yra pati neefektyviausia ir galima prognozuoti neracionalų valstybinio turto naudojimą. Todėl V. Rinkevičius siūlo ūkines funkcijas atskirti nuo gamtosauginių bei kontrolės funkcijų ir jas perduoti Žemės ūkio ministerijai.

Be to siūloma panaikinti Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte numatomą apribojimą, kuriuo draudžiama skaidyti privačias miškų valdas į dalis, jei valda yra arba tampa mažesnė kaip 5 ha, kadangi ši įstatymo nuostata yra ydinga, nepagrįsta nei teisiškai, nei ekonomiškai, nei kitais argumentais. Ši nuostata riboja savininkų teisę laisvai disponuoti nuosavu turtu, taip pat bendrasavininkių teisę atsidalyti jiems priklausančias dalis iš bendro turto (CK 126 str.).

Nemaža dalis žemės savininkų negalėjo įsigyti miško sklypų lygiaverte natūra, kai jiems buvo atkuriamos nuosavybės teisės, todėl jie norėtų nusipirkti nors po 1-2 ha miško. Dėl minėtos priežasties pastaruoju metu į Kaimo reikalų komitetą kreipiasi daug žemės ir miško savininkų, prašydami panaikinti įstatymo nuostatą, ribojančią jų teises bei stabdančią privačių miškų rinką.

Daugumai Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisės buvo atkurtos smulkiose miško valdose, ypatingai įstatymo “Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” galiojimo metu, kadangi šiame įstatyme nebuvo reikalavimo atkurti nuosavybės teises į mišką natūra bendrosios nuosavybės teise, todėl yra miško valdų , kurios nesiekia netgi 1 ha. Be to, Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte pateikta miško sąvoka: "Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 ha, apaugęs medžiais…" Todėl būtų visiškai nelogiškas draudimas įstatymu uždrausti skaidyti privačių miško valdų į mažesnes nei 5 ha. Saugomose teritorijose tai reguliuoja Saugomų teritorijų įstatymas, todėl šios nuostatos panaikinimas žalos gamtai nepadarytų.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas