Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 03 12 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 03 12 posėdyje išklausė Žemės ūkio ministro informaciją apie padėtį žemės ūkyje. Ministras akcentavo žemės ūkio ministerijos veiklą saugant vidaus rinką, atsiskaitant su žemdirbiais už supirktą žemės ūkio produkciją bei priimtas priemones žemdirbių pajamoms palaikyti.

Komitetas apsvarstė bendrą Grūdų perdirbėjų, Paukštininkystės ir Kiaulių augintojų asociacijų raštą "Dėl UAB Kompleksinių kokybės bandymų centro "Labtarna" tolesnės veiklos perspektyvų". Priimtas sprendimas minėtų asociacijų raštą persiųsti Vyriausybei, kad, sprendžiant Komiteto 2001 02 27 posėdyje pateiktus pasiūlymus "Dėl augalinės kilmės maisto produktų ir sėklų kokybės kontrolės", būtų įvertintas ir šių asociacijų pasiūlymas Kompleksinių kokybės bandymų centrą "Labtarna" panaudoti negyvūninių maisto produktų bei sėklų ir gėlių kokybės kontrolei.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas