Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 02 27 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 02 27 posėdyje apsvarstė klausimą Dėl augalinės kilmės maisto produktų ir sėklų kokybės kontrolės.

Konstatuota, kad, įvykdžius šalyje maisto produktų kokybę kontroliuojančių institucijų reformą ir įkūrus vieningą maisto kokybę kontroliuojančią organizaciją - Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, pagerėjo gyvūninės kilmės maisto produktų kontrolė, tačiau kai kurias šiai tarnybai deleguotas funkcijas ir toliau vykdo Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios organizacijos, visiškai tapo nekontroliuojama patenkančių į rinką vaisių, daržovių ir kitų augalinės kilmės maisto produktų bei sėklų ir gėlių kokybė. Komitetas nusprendė pasiūlyti Vyriausybei išnagrinėti susiklosčiusią situaciją vaisių, daržovių ir kitų augalinės kilmės maisto produktų bei sėklų ir gėlių kokybės kontrolės srityje ir vieno mėnesio bėgyje priimti šiai sričiai sureguliuoti reikalingus sprendimus.

Komitetas taip pat apsvarstė klausimą Dėl žemės tvarkymo ir administravimo sistemos reformos ir nusprendė:

1. Pritarti Žemės ūkio ministerijos parengtiems pasiūlymams dėl žemės tvarkymo ir administravimo sistemos reformos principinių nuostatų, kuriose numatyta:

1) apskričių viršininkų žemės reformos ir žemės administravimo funkcijų perdavimas savivaldybėms;

2) Nacionalinės žemės tarnybos, formuojančios žemės tvarkymo ir administravimo politiką, įsteigimas prie Žemės ūkio ministerijos;

3) Žemėtvarkos, žemės kadastro ir registro, geodezijos ir kartografijos darbus vykdančių valstybės įmonių steigėjo funkcijų perdavimas Nacionalinei žemės tarnybai.

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuosekliai įgyvendinti žemės tvarkymo ir administravimo sistemos reformą pagal numatytas Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemones (IX. KAIMO POLITIKA, 24, 25, 26 punktai) bei vadovaujantis Žemės ūko ministerijos parengtomis principinėmis nuostatomis.

Išklausyta Žemės ūkio ministerijos informacija apie Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo rengimo eigą. Nuspręsta šį projektą teikti svarstyti Seimo pavasario sesijos metu.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas