Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 14 d. BFK posėdis

  1. Apsvarstytas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 str. papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-437.
  2. Pritarta iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. Pateikto įstatymo projekto tikslas - numatyti, kad minėtas įstatymas netaikomas Lietuvos banko turtui, kurio valdymą, naudojimą ir disponavimą juo reglamentuoja Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas.

  3. Apsvarstytas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-436.
  4. Pritarta iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. Minėtame projekte numatyta, kad Lietuvos banko valdyba nustato atlyginimų dydžius visiems kitiems Lietuvos banko tarnautojams.

  5. Apsvarstyti Seimo narių J.Veselkos pasiūlymai (įregistruoti Seime 2001 03 12 d. 12 val. 06 min.) ir A.Bauros pasiūlymai (įregistruoti Seime 2001 03 12 d. 14 val. 25 min.) LR akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-214(4).

Nuspręsta nepritarti Seimo narių J.Veselkos pasiūlymams (įregistruoti Seime 2001 03 12 d. 12 val. 06 min.) ir A.Bauros pasiūlymams (įregistruoti Seime 2001 03 12 d. 14 val. 25 min.) LR akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-214(4).

4. Seimo narių K.Glavecko ir G.Šivicko pasiūlymai (įregistruoti Seime 2001 03 14 d.) LR akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-214(4).

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo narių K.Glavecko ir G.Šivicko pasiūlymams (įregistruoti Seime 2001 03 14 d.) LR akcizų įstatymo 5(1) ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 5(1) straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-214(4).

Balsavimo rezultatai:

Už pateiktus pasiūlymus balsavo 7 komiteto nariai (Z.Balčytis, R.Palaitis, A.Plokšto, E.Savickas, Alg.Butkevičius, G.Šivickas, K.Glaveckas);

Prieš 1 komiteto narys (R.Karbauskis);

Susilaikė 1 komiteto narys (A.Kubilius).

  1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-402

Akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-439

Draudimo įstatymo 54, 55 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Kubilius

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 14.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas