Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba žemdirbių suvažiavime 2001 03 13

Seimo Pirmininkas pasakė kalbą antradienį Vilniaus sporto rūmuose vykusiame žemdirbių suvažiavime

2001-03-13

Savo kalboje A.Paulauskas pažymėjo, kad po susitikimų su žemdirbiais jų ūkiuose ir pokalbių Seime su suvažiavimo organizacinio komiteto nariais, jis išanalizavo žemdirbių iškeltas problemas ir pasiūlymus Seimui.

“Dauguma probleminių klausimų, susijusių su įstatymų tobulinimu, greitai bus priimti arba bus svarstomi jau šioje pavasario sesijoje. Tai žemės ūkio bendrovių įstatymo nauja redakcija, įstatymų paketas dėl geresnių sąlygų kooperatyvų veiklai, Įmonių bankroto įstatymo tobulinimas. Be to, pavasario sesijoje Seimas numato svarstyti su nuosavybės teisių atkūrimo spartinimu ir žemės rinkos aktyvinimu susijusius įstatymus, ” - sakė Seimo Pirmininkas.

Jis pažymėjo, kad “ Kaimui reikia ne tik gerų įstatymų, bet ir gero jų vykdymo. Gaila, kad kai kurių svarbių įstatymų įgyvendinimas stringa. Paminėsiu tik du pavyzdžius, jų yra daugiau.

Iki šiol neįsteigtas Fondas žemdirbių reikalavimams apmokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių supirktą žemės ūkio produkciją, nors Įmonių bankroto įstatymas tokią nuostatą priėmė prieš du metus. Jei jis veiktų, pradelsto termino skolų būtų žymiai mažiau, tikrai ne 80 milijonų, kaip šiuo metu.

Beje, kalbant apie atsiskaitymų sureguliavimą, yra spręstinų problemų santykiuose ne tik žemdirbių ir perdirbėjų, bet žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų.”

A.Paulauskas sakė, kad reikia susikoncentruoti ties ta valstybės parama, kuri daro žemės ūkį modernesniu –

“Su veiksminga kreditavimo sistema ( šiuo metu verta padiskutuoti ar teisinga, kai tenka mokėti tas pačias palūkanas ir skolinantis su valstybės garantija, ir be jos. Juk skolinantis su valstybės garantija rizika yra gerokai mažesnė)

Su kooperacija ( čia dar reikia pakoreguoti įstatymus, teikti materialinę ir metodinę paramą, ypač buriant bendram darbui smulkesnius ūkininkus ir 2-3 hektarų naudotojus)

Su stipria kaimo žmonių švietimo ir konsultavimo sistema

Ir su stipriomis žemdirbių savivaldos organizacijomis

“Esu įsitikinęs ir to sieksiu, kad nei vienas įstatymas ar kitas teisės aktas svarbiausiais kaimo reikalais negali būti pradėtas oficialiai svarstyti be Žemės ūkio rūmų, Ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio bendrovių asociacijos ir kitų svarbiausių savivaldos organizacijų pareikštos nuomonės. Reikia kalbėtis ir tartis. Kai kalbėsimės, pasieksime tų tikslų, apie kuriuos jūs šiandien kalbėjote.” – Sakė A.Paulauskas.

Kalbėdamas apie strateginius tikslus žemės ūkio politikoje, Seimo Pirmininkas atkreipė dėmesį, kad visų pirma reikia modernizuoti ūkius, kad jie sugebėtų būtų konkurencingais ir antra - įvairinti ekonominę veiklą kaime, kad dabar neužimti žmonės ir tie, kurie dėl konkurencijos bus priversti palikti žemės ūkį, turėtų darbą.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 03 14.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas