Lietuvos Respublikos Seimas

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO KLAUSYMŲ IR POSĖDŽIŲ SAVAITĖS D A R B O T V A R K Ė (nuo 2001 03 12)

Patikslinta 2001 03 12

(Komitetas paskirtas papildomu)

Eil.

Nr.

Data ,

Laikas,

Vieta

Projekto Nr.

Svarstomi klausimai

Stadija

Komiteto išvadų rengėjai

1.

2001 03 14

10:00

III rūmai

614 k.

IXP-371

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 34, 36, 37(1), 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

Svarstymas

A. Melianas

A. Sysas

(D. Jonėnienė)

2.

2001 03 14

10:20

III rūmai

614 k.

IXP-373

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 1, 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

Svarstymas

A. Melianas

A. Sysas

(D. Jonėnienė)

 

KITI KLAUSIMAI

Eil.

Nr.

Data ,

Laikas,

Vieta

Svarstomi klausimai

1.

2001 03 14

10:40

III rūmai

614 k.

Seimo nutarimo “Dėl Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos” projektas Nr. IXP-469.

2.

2001 03 14

10:50

III rūmai

614 k.

Dėl Lietuvos profesinių sąjungų centro suvažiavimo 2001 m. vasario 21 d. rezoliucijos ”Dėl valdžios politikos darbo santykių reguliavimo srityje ir darbuotojų padėties”

3.

2001 03 14

11:00

III rūmai

614 k.

Dėl civilinės aviacijos darbuotojų pensinio aprūpinimo

KOMITETO PIRMININKAS A.MELIANAS

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 13.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas