Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. kovo 12 d. posėdis

2001 m. kovo 12 d. įvyko pirmasis šioje sesijoje Komiteto posėdis. Komiteto nariai K.Kuzmickas, J.Olekas, D.Mikutienė, A.Klišonis, J.Matulevičius apsvarstė Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos projektą. Posėdyje dalyvavęs Sveikatos apsaugos viceministras Vytautas Radavičius trumpai pristatė įstatymų projektus, kuriuos į Seimo II (pavasario) sesijos darbų programą pasiūlė įtraukti Vyriausybė. Tarp jų labai svarbūs - Farmacinės veiklos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuris tiksliau reglamentuos vaistų gamybos ir kainodaros ypatumus, didmeninės ir mažmeninės prekybos vaistais pagrindus ir tvarką, taip pat Produktų saugos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuris suderins galiojančio įstatymo nuostatas su ES direktyvomis, bei Geriamojo vandens įstatymo projektas. Šiems deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje 2001 m. pirmąjį pusmetį būtiniems įstatymams priimti yra teikiamas prioritetas. Taip pat teikiami Slaugos praktikos įstatymo, Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo, Maisto kontrolės įstatymo ir kitų įstatymų projektai.

Sveikatos reikalų komitetas siūlo į sesijos darbų programą įtraukti darbo grupės rengiamą Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, Kraujo donorystės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. Komiteto sudaryta darbo grupė rengia įstatymų pataisas, įteisinančias galimybę pacientams papildomai susimokėti už paslaugas, kai paslaugų vertė didesnė už apmokėjimą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Komiteto pirmininkas pasiūlė parengti ir įtraukti į sesijos darbų programą įstatymo projektą dėl laiku neatiduotų lėšų sveikatos priežiūros įstaigoms pripažinimo valstybės vidaus skola. Šiam siūlymui Komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.

Komitetas pritarė Seimo II (pavasario) sesijos darbų programai bendru sutarimu..

Komiteto nariai apsvarstė Komiteto pavasario sesijos darbo plano projektą. Planuojama parengti ir svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, vykdyti parlamentinę kontrolę, apsvarstyti vaikų ir paauglių sveikatos priežiūros organizavimo, gydytojų rengimo, tobulinimosi, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimo problemas, surengti diskusiją pacientų teisių apsaugos klausimais. Komitetas planuoja susipažinti su apskričių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planais išvažiuojamųjų posėdžių į šias apskritis metu. Nutarta darbo planą patvirtinti, kai bus patvirtinta Seimo II (pavasario) darbų programa. Artimiausi renginiai - 2001 m. kovo 27 d. 12 val. įvyksiantis Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko prof. V.Grabausko metinis pranešimas Seimui "Lietuvos sveikatos sistemos harmonizavimas integruojantis į Europos Sąjungą". Kitas svarbus renginys, skirtas pasaulinei sveikatos dienai - kartu su Lietuvos širdies asociacija ir Lietuvos kardiologų draugija organizuojama apskrito stalo diskusija "Širdies - kraujagyslių prevencija: faktai ir perspektyvos", kuri įvyks 2001 m. balandžio 6 d. Seimo III rūmų konferencijų salėje.

Komiteto nariai išklausė Nacionalinės sveikatos tarybos sekretoriato vadovės I.Mittienės informaciją apie pasirengimą metiniam pranešimui, aptarė organizacinius klausimus.

Kitas Komiteto posėdis įvyks 2001 m. kovo 19 d.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 12.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas