Lietuvos Respublikos Seimas

Darbo grupė parengė valstybės politikų ir valstybės tarnautojų etikos principus

Seimo Pirmininko atstovo spaudai

Pranešimas

2001 03 09

Seimo Pirmininko vadovaujama valstybės politikų ir tarnautojų etikos principams sukurti darbo grupė baigė rengti ir suformulavo aštuonis svarbiausius etikos principus, kurių pagrindu bus parengtas Valstybės tarnautojų Etikos kodeksas.

Darbo grupės parengtame projekte sakoma, kad “siekiant užtikrinti piliečių pasitikėjimą valdžios institucijomis ir skatinant valstybės politikų ir tarnautojų sąžiningumą, jų veiklos skaidrumą, apibrėžtumą ir efektyvumą”, yra nustatyti tokie pagrindiniai principai – pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, nesavanaudiškumas, padorumas, nešališkumas, viešumas, pavyzdingumas ir atsakomybė. Darbo grupės parengtame projekte sakoma, kad šie principai turi tapti pagrindinėmis tarnybinio elgesio normomis ir jomis turėtų vadovautis visi valstybės politikai, eidami pareigas, ir tarnautojai, atlikdami tarnybines pareigas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose. Šios tvarkos įgyvendinimą ir jos kontrolę turėtų užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymai ir žinybų priimti tarnybiniai etikos kodeksai. Darbo grupės projekte nustatyta, kad valstybės politikų ir tarnautojų veiklą reglamentuojantys teisės aktai, būtų suderinti su nustatytais etikos principais.

“Sąlygos korupcijai klestėti atsiranda tuomet, kai nėra aiškios ir skaidrios valstybės tarnautojų elgesio taisyklių ir principų sistemos bei jų veiksmingos kontrolės. Suformulavę pagrindinius valstybės politikų ir tarnautojų etikos principus, žengėme pirmąjį žingsnį link Valstybės tarnautojų Etikos kodekso sukūrimo, kuris aiškiai reglamentuos, kada pareigūnas nusižengė etikos normoms ir kaip už tai jis turi būti baudžiamas.” – sakė A.Paulauskas.

Darbo grupės parengtas projektas bus teikiamas Seimo valdybai, o vėliau ir Seimui svarstyti.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Vytautas Makauskas
Naujausi pakeitimai - 2001 03 09.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas