Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 03 07 posėdį

1. Komiteto posėdyje svarstytas Valstybės vidaus skolos valstybinėms aukštosioms mokykloms pripažinimo ir padengimo įstatymo projektas (IX-205). Komitetas dar kartą patvirtino savo nuostatą pritarti šiam projektui. Komitetas savo sprendimą turėtų suformuluoti suderinęs su Biudžeto ir finansų komiteto primininku Kęstučiu Glavecku ir finansų ministru Jonu Lionginu. Komiteto nariai paprašė patikslinti, kiek kuriai aukštajai mokyklai nebuvo pervesta numatytų lėšų už komunalines paslaugas ir kitoms reikmėms.

2. Komitetas svarstė Seimo nutarimo projektą "Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2000 metų veiklos ataskaitos". Svarstant šį klausimą posėdyje dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Kęstutis Makariūnas, tarybos patarėjai Jonas Puodžius ir Vladislovas Guoga, švietimo ir mokslo viceministras Albertas Žalys, Mokslo ir studijų departamento skyriaus vedėjas Rimantas Vaitkus, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius Algirdas Čižas. Posėdžio dalyviai pažymėjo, kad būtina kur kas glaudžiau bendrauti mokslo ir politikos žmonėms, ieškoti būdų atskleisti Lietuvos mokslo potencialą. Nuspręsta surengti Seime diskusiją apie Lietuvos mokslo, studijų ir technologijų plėtros strategiją, parengti naujus Lietuvos mokslo tarybos formavimo principus.

Komitetas svarstė paminklosaugos komisijos siūlymą teikti Gražinos Drėmaitės kandidatūrą tvirtinti Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininke. Komitetas šiam sprendimui pritarė bendru sutarimu.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 07.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas