Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. kovo 7 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

 

2001 m. kovo 7 dieną Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA: Konstitucinio Teismo įstatymo 16 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP - 308, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 31 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-309, įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų" pripažinimo netekusiu galios projektas IXP-310, įstatymo “Dėl tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto patvirtinimo” papildymo įstatymo projektas IXP-312, "Dėl Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo" įstatymo projektas IXP-332.

Teisės ir teisėtvarkos komitetas buvo paskirtas papildomu komitetu šiems projektams svarstyti.

Komiteto nariai, išklausę Prezidento patarėją A.Abramavičių, komiteto patarėją L.Zdanavičienę bei pasitarę, nusprendė pritarti pateiktiems įstatymo projektams.

2.SVARSTYTA: Policijos departamento finansinė padėtis.

Šiuo klausimu pasisakė Policijos departamento Finansų tarnybos viršininkas R.Voišnis. Jis pažymėjo, kad š.m. sausio mėn. duomenys liudija apie grėsmingai blogėjančią šalies kriminogeninę padėtį. Sausio mėn. užregistruota 1233 nusikaltimais, arba 24 proc., daugiau nei per tą patį 2000 m. laikotarpį, iš jų kriminalinių nusikaltimų skaičius išaugo 21,2 proc. Nusikaltimų išaiškinimas sumažėjo nuo 36,8 proc. iki 35,8 proc., nors bendras atskleistų nusikaltimų skaičius padidėjo 328 nusikaltimais. Veiksmingai kovoti su nusikalstamumu , vykdyti prevencines priemones trukdo vis blogėjanti policijos įstaigų finansinė padėtis. Jau treti metai iš eilės, kai policijos įstaigoms dėl mažėjančio darbo užmokesčio fondo būtina mažinti etatus, peržiūrėti atlyginimus, nemokėti teisės aktuose nustatytų priedų bei priemokų, atsisakyti kitų policijos pareigūnų socialinių garantijų. Vasario mėn. panaikinti 347 etatai, iš jų 232 nelaisvi etatai, kurių darbuotojai Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka bus atleisti iš tarnybos. Kad nebūtų pažeista finansinė drausmė ir neviršyti darbo užmokesčiui 2001 m. skirti asignavimai, policijos įstaigos dar turės atleisti apie 200 darbuotojų. Nėra lėšų uniformoms pirkti, areštinėms remontuoti, ilgalaikiam materialiajam turtui atnaujinti, naujai įsteigtų policijos komisariatų veiklai užtikrinti, kitiems policijos uždaviniams vykdyti. Todėl R.Voišnis prašė atsižvelgti į policijos įstaigų problemas ir tarpininkauti, kad policijos finansavimas taptų prioritetine valstybės sritimi.

Komiteto nariai, išklausę Policijos departamento atstovą, nusprendė svarstyme padaryti pertrauką.Svarstymą pratęsti po savaitės, t.y. kovo 14 d. Į posėdį nuspręsta kviesti visas teisėsaugos institucijas ir išsiaiškinti, ar tik finansinė padėtis kalta dėl blogėjančios kriminogeninės padėties.

3.SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Valstybės kontrolierius J.Liaučius kreipėsi į Seimo Pirmininką prašydamas pateikti Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą bei Baudžiamojo proceso kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Seimui svarstyti. Seimo Pirmininkas įpareigojo Teisės ir teisėtvarkos komitetą apsvarstyti šiuos projektus ir pateikti savo išvadas dėl minėtų įstatymų projektų.

Komiteto nariai, išklausę Valstybės kontrolierių J.Liaučių, nusprendė teikti Seimui šiuos projektus svarstyti.

Komiteto pirmininkas pristatė naujų projektų esmę ir paskyrė projektų išvadų rengėjus.
Naujausi pakeitimai - 2001 03 07.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas