Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 02 28)

2001 m. vasario 28 d., pirmininkaujant komiteto pirmininkui A.Melianui, įvyko Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis.

Komitete buvo svarstomas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-332. Buvo nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui atmesti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą dėl to, kad galiojančiame įstatyme nustatytas darbo užmokesčio dydis pasiekiamas palaipsniui, nustatant pereinamąjį laikotarpį: tų valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų, kurių darbo užmokestis yra didesnis nei numatyta įstatyme, turėtų būti mažinamas, o tų, kurių mažesnis – didinamas. Pereinamojo laikotarpio metu nuo 2001 m. sausio 1 d. tik didinant darbo užmokestį ir jo nemažinant, padidėtų valstybės biudžeto išlaidos ir būtų išbalansuota keičiama darbo užmokesčio sistema.

Be to, komiteto sudėtyje buvo suformuotas Socialinio draudimo pakomitetis. Socialdemokratinės koalicijos frakcijos nariams atsisakius imtis atsakomybės už pakomitečio veiklą, buvo nutarta pakartotinai kreiptis į Seimo Seniūnų sueigą dėl naujos Socialinio draudimo pakomitečio pirmininko kandidatūros teikimo.

Komiteto pirmininkas A.Melianas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 02.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas