Lietuvos Respublikos Seimas

2001 03 02 d. BFK posėdis

 1. Apsvarstyti Seimo narių J.Sabatausko ir G.Kniukštos pasiūlymai dėl LR azartinių lošimų įstatymo projekto IXP-154(3) ir Seimo narių A.Paulausko ir V.Žalnerausko pasiūlymai dėl LR azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui IXP-155;
 2. Nepritarta Seimo nario G.Kniukštos pasiūlymams LR azartinių lošimų įstatymo projektui IXP-154(3).

  Nepritarta Seimo nario A.Paulausko pasiūlymams LR Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155.

  Nepritarta Seimo nario J.Sabatausko pasiūlymams LR Azartinių lošimų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-155(2) ir LR Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-157(2).

  Nepritarta Seimo nario J.Sabatausko pasiūlymams LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-154(3).

  1) Pritarti Seimo nario A.Paulausko LR Seime įregistruoto pasiūlymo įstatymo projektui Nr.IXP-154(3) 2 punktui išbraukiant žodį "Šiaulių".

  2) Pritarta A.Paulausko LR Seime įregistruoto pasiūlymo 1,3,4 punktams.

  3) Kituose punktuose pateiktiems pasiūlymams nepritarta.

 3. Apsvarstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio protokolas (2001 m. vasario 21 d. Nr.9) dėl LR Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymas IXP-299;
 4. Vyriausybės keliami klausimai yra iš esmės sprendžiami Biudžeto ir finansų komiteto parengtame patobulintame Lietuvos banko įstatymo pakeitimo įstatymo projekte Nr.IXP-299(2).

  Nepritarti Vyriausybės posėdžio protokolo (2001 m. vasario 21 d. Nr.9/36) 1 punkte siūlomoms nuostatoms dėl Lietuvos banko įstatymo normų viršenybės prieš kitų įstatymų normas, kai yra pastarųjų įstatymų ir Lietuvos banko įstatymo normų prieštaravimų.

 5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-403

Lito patikimumo įstatymo papildymo 8 straipsniu įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-400

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

IXP-371

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2, 34, 36, 37(1), 38, 42, 43, 44, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Kubilius

IXP-372

Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Kubilius

IXP-373

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 1, 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

G.Šivickas A.Kubilius

IXP-401

Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto

IXP-374

Sveikatos draudimo įstatymo 7, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Kubilius

IXP-375

Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Kubilius

IXP-376

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(6), 246(1) ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Kubilius

IXP-377

Baudžiamojo kodekso 325 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas A.Kubilius

IXP-386

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 03 02.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas